Terveellinen lähestyminen sisäilmaongelmiin

Toimenpideohjelma on valmisteilla eduskunnassa. 

Blogi | Tiina Kaskiaro 29.11.2017

Ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla eduskunta keskusteli sisäilmaongelmista ja tarvittavista toimenpiteistä. Keskustelun suuri kuva oli hyvin kohdallaan. Valmistellussa toimenpideohjelmassa ehdotetaan kokonaisvaltaista kiinteistöjen tarkastelua sekä terveyshaittoihin puuttumisen tehostamista.

Maalaisjärkikin sanoo, että rakennuskantaa tulee kehittää pitkäjänteisesti. Osa haasteista on myös teknisen ongelmanratkaisun tavoittamattomissa. Ministeri nosti erikseen esiin kuntien poliittiseen päätöksentekoon liittyvät tekijät ja kiristyneen kuntatalouden.

Eri puolueiden kannanotoissa kommentointi kallistui sitten ehkäpä enemmän seurausten kuin syiden korjaamiseen. On kiistatta tärkeää, että sisäilmasta johtuvat terveyshaitat otetaan vakavasti ja tarvottavat palvelut ja apu turvataan. Samalla on erittäin tärkeää myös kyetä puuttumaan juurisyihin ongelmien taustalla.

Tutkimusten mukaan suurin osa sisäilmahaitoista syntyy rakennusten käytön aikana. Sisäilmaongelmia on etenkin vanhoissa kiinteistöissä, ja taustalla on usein huollon ja ylläpidon laiminlyönti.

Kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat äärimmäisen vähäpäästöisiä ja ne tarjoavat erinomaiset lähtökohdat rakentaa tiloja, joissa on puhdas sisäilma. Kun käytetään kosteutta kestäviä rakennusmateriaaleja ja työmailla noudatetaan huolellisuutta rakenteiden kuivatuksessa, saadaan aikaan hyvin vikasietoisia rakennuksia. Hyvällä ylläpidolla rakennusta on turvallista käyttää rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Lähtökohdat tuloksia tuovaan keskusteluun ovat nyt vahvat. Ministerin selvästi kertoma halu tehdä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken on oikea tie eteenpäin. Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman lausuntokierros avaa tähän seuraavan mahdollisuuden.