Kivirakentajat: Rakentaminen mukaan kasvun työkalupakkiin

Tiedote 2.12.2015

Blogi | Jussi Mattila 2.12.2015

Suomalainen kiviainespohjainen rakentaminen työllistää kymmeniätuhansia huippuammattilaisia. Alan edunvalvontatoimija Kivirakentajat järjesti keskiviikkona 2.12. keskustan eduskuntaryhmän kanssa yhteistilaisuuden ”Suomea rakentamassa”. Kivirakentajat haluaa Juha Sipilän hallituksen hyödyntävän entistä paremmin toimialan kasvupotentiaalin.

– Rakentaminen kokonaisuudessaan kannattelee tällä hetkellä haurasta taloutta. Vahvemman kasvun eteen on nyt tehtävä kaikki mahdollinen, koska hitaan kasvun vaihtoehdossa Suomi juuttuu vaikeiden päätösten ja suuren työttömyyden uralle, Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila linjasi.

Hallitus on käynnistänyt kasvua tukevina toimina kärkihankkeet. Niissä ei kuitenkaan käytännössä huomioida rakentamista, vaikka sen merkitys koko kansantaloudelle on suuri. Rakennus- ja kiinteistöala työllistää noin joka viidennen suomalaisen. Kivirakentajat perää konkreettisia toimia, joilla koko suomalaisen rakentamisen kenttää voitaisiin vauhdittaa.

– Meidän on tuettava talouden elpymistä ottamalla rakentaminen vahvemmin mukaan hallituksen kasvun työkalupakkiin. Se tarkoittaa rakentamisen sääntelyn järkeistämisestä, hallituksen kärkihankkeiden panostuksia sekä esimerkiksi asuntorakentamisen rahoituksen järjestämisestä, Mattila vaati.

Oikein kohdennettujen kasvutoimien lisäksi on tärkeää huolehtia ennakoitavasta ja vakaasta toimintaympäristöstä. Ennakoitavuus antaa yritykselle mahdollisuuden investoida ja palkata uusia työntekijöitä. Päätösten peruminen ja muuttaminen tai saman toimialan toimijoiden epätasa-arvoinen kohtelu puolestaan nostavat investointikynnystä.

– Sääntelijä ei saa asettaa saman toimialan toimijoita eli kilpailijoita erilaiseen asemaan. Sellainen ei kuulu länsimaiseen markkinatalouteen. Nykyiselle hallitukselle onkin annettava kiitos siitä, että se on omalla toiminnallaan lisännyt reilua kilpailua rakentamisessa lopettamalla metsäalan strategisen ohjelman, joka oli käytännössä yhden materiaalin suora budjettituki, Mattila muistutti.