TopDry-pinnoite pitää julkisivut kuivana ja puhtaina

Turussa kesällä valmistuneen päiväkodin julkisivun rappaus pinnoitettiin uudella pinnoitteella, joka hylkii vettä ja suojaa mikrobi- ja leväkasvustolta. Pinnoite on kehitetty erityisesti muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin

Artikkeli | Leena-Kaisa Simola 18.10.2021

Turun vanhaan, puutalovaltaiseen Port Arthurin kaupunginosaan Sofiankadulle valmistui heinäkuussa 2021 päiväkoti Daghemmet Port Arthur. Entinen, 1970-luvulla rakennettu tasakattoinen päiväkoti sai väistyä isomman tieltä. Arkkitehtonisesti rakennus sopii paikalleen hyvin. Huomiota herättävät erikokoiset, pyöreät ikkunat ja isot räystäät. Uusi rakentaminen kohtaa hyvin perinteet, mutta kaikkea uutta ei kuitenkaan näe silmin. Rakennuksen rapatut julkisivut on pinnoitettu Weberin TopDry-pinnoitteella.

TopDry-pinnoitteet on kehitetty erityisesti muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin. Ne pitävät julkisivupinnan kuivana, mikä vähentää merkittävästi mikrobi- tai leväkasvustoa.

TopDry-pinnoitteet ovat pitkäikäisiä ja kehitystyössä on kiinnitetty erityisesti huomiota tuotteiden ympäristövaikutuksiin. Pinnoitteessa ei esimerkiksi ole lainkaan filmi-biosidejä. Biosidit ovat ihmisille ja luonnolle haitallisia aineita, joilla torjutaan homeita ja leviä rakennusten julkisivuissa. Sieltä ne voivat levitä veteen, eliöihin ja maaperään. EU:ssa ollaan edelleen kiristämässä säädöksiä koskien biosidien käyttöä rakennusmateriaaleissa.

Pintojen levääntyminen on iso ongelma

Päiväkodissa oli 1 200 neliötä rapattavaa pintaa ja siihen tehtiin MonoRoc-eristerappaus sekä TopDry-pintakäsittely.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käytimme TopDry-pinnoitetta. Työmaan kannalta sen käyttö ei eroa mitenkään muista silikonihartsipinnoitteista. Ympäristöarvot sekä terveelliset ja turvalliset materiaalit ovat kuitenkin nykyisin hyvin tärkeitä. Sen vuoksi TopDry-tuotteiden käyttö on hyvin perusteltua, ja se sopi myös tähän kohteenseen erinomaisesti, kertoo kohteen rappausurakoitsija Kauhax Oy:n toimitusjohtaja Markku Kaukinen.

TopDry-pinnoitteen erityinen etu on, ettei julkisivun pinta likaannu eikä leväänny.

– Levääntyminen on nykyisin ongelmana lähes kaikissa pinnoissa, joten pintoja pitää puhdistaa säännöllisesti. Ilman levää pintojen huoltovälit pysyvät
pidempinä, mikä varmasti kiinnostaa rakennuksen omistajaa ja loppukäyttäjää.

Euroopassa TopDry on tutumpi tuote

TopDry-tuotteet ovat suhteellisen uusia Suomessa, niitä on käytetty Euroopassa yli 15 vuoden ajan ja niillä rapattuja julkisivuneliöitä on jo yli 20 miljoonaa.

– Tuotteet ja niiden toimivuus on varmennettu lukuisissa omissa ja ulkopuolisissa testeissä sekä kenttäkokeissa Thaimaassa, Kambodžan sademetsissä sekä Saksassa. Olemme siis täysin varmistaneet sen, että tuotteiden optimoitu resepti on paras mahdollinen niin tämänhetkisiin kuin tulevaisuudenkin sääoloihin, toteaa tuotepäällikkö Antti Saajanlehto Saint-Gobainilta.