Uskaltaako enää rakentaa – Mitä kuluttajan on hyvä huomioida taloprojektiin ryhtyessä?

Epävarmat ajat voivat saada painamaan jarrua talohankkeen kohdalla, vaikka omissa asumisratkaisuissa olisi päivitettävää. Näin ei tarvitse olla. Talotoimittajaa valittaessa kannattaa tutustua yrityksen taustoihin ja varmistaa, että yrityksellä on vakaa taloudellinen pohja ja talousluvut kunnossa.

Blogi | Tiina Kaskiaro 13.9.2023

Heikosta suhdannetilanteesta ja rakennusalan yritysten ahdingosta on uutisoitu viime viikkoina paljon. Niinpä moni talon rakennuttamista suunnitteleva nyt varmasti miettiikin, uskaltaako suureen projektiin tällä hetkellä lainkaan ryhtyä. Mitä jos rakentaja meneekin konkurssiin kesken kaiken ja itselle jää käteen puolivalmis talo ja suuri lasku?

Vaikka omissa asumisratkaisuissa olisi päivitettävää esimerkiksi tilan puutteen vuoksi, epävarmat ajat voivat saada painamaan jarrua talohankkeen kohdalla. Näin ei kuinkaan tarvitse olla. Jos oma taloustilanne on vakaalla pohjalla, asumiseen liittyviä tärkeitä, elämänlaatuun vaikuttavia ratkaisuita ei tarvitse eikä kannatakaan lykätä hamaan tulevaisuuteen. Elämä on nyt ja tässä, suhdanteista huolimatta.

Talotoimittajaa valittaessa on kuitenkin viisasta olla tarkkana ja huolellisesti tutustua yrityksen taustoihin. Tämä terve varovaisuus pätee tietysti kaikkina aikoina, ei ainoastaan nyt. Vastuulliset yritykset varautuvat toiminnassaan nousu- ja laskukausien luonnolliseen vaihteluun, mikä suojelee myös asiakasta ikäviltä yllätyksiltä. Kun taloudellinen puskuri on kunnossa, ei heikko suhdanne yritystä kaada.

Miten rakentamista suunnitteleva kuluttaja sitten voi varmistua siitä, että yrityksellä on riittävän vakaa taloudellinen pohja ja talousluvut kunnossa?

Ensimmäiseksi kannattaa selvittää yrityksen tärkeimmät taloustiedot eli tuloksentekokyky, omavaraisuusaste ja maksuvalmius. Omavaraisuusaste on yleisimmin käytettyjä mittareita, kun halutaan saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky: korkea omavaraisuusasteen taso tarkoittaa sitä, että yrityksellä on vahva puskuri taloudellisesti huonompia jaksoja vastaan. Yrityksen maksuvalmius puolestaan tarkoittaa kykyä selviytyä juoksevista kuluista, ja sitä mitataan tunnusluvuilla kuten quick ratio ja current ratio.

Taloustietojen lisäksi on tärkeä tarkistaa, ettei yrityksellä ole verovelkaa. Tämän saa helposti selville ytj.fi -palvelusta.

Kuten kaikkien tärkeiden asioiden kohdalla, myös rakennusprojekteissa on sopimuksen yksityiskohdat syytä käydä läpi huolellisesti. Mahdollisille ennakko- tai varausmaksuille tulisi olla asetettuna vakuus, ja sopimukseen on myös hyvä kirjata, että toimituserät ja maksut kulkevat käsi kädessä – ei siis niin, että laskutus tapahtuu merkittävästi ennen tavaran toimitusta. Sopimusasioissa voi hyvin kysyä asiantuntijan neuvoa, jos oman osaamisen riittävyys arveluttaa.

Oma talo on monen suomalaisen haave, jonka toteuttaminen kannattaa, mikäli oma talous vain antaa myöten. Rakentamista puoltaa muun muassa uusien talojen parempi energiatehokkuus, joka tuo selvää säästöä asumisen energiakuluihin. Ja rakennusalan hiljaisemmissa ajoissa on kuluttajan kannalta hyviäkin puolia kuten luparuuhkien purkautuminen: rakennusluvan voi nyt saada jopa kuukaudessa, huomattavasti aiempaa nopeammin. Samaten toimitusajat ovat lyhyitä verrattuna korkeasuhdanteeseen, jolloin talotoimitusta voi joutua odottamaan lähes vuodenkin verran.