Vaaleja kohti

Kivirakentamisen tuoteteollisuus pyrkii vastaamaan aikamme haasteisiin: Tarjoamme kustannustehokkaita ratkaisuja paitsi itse tuotteiden osalta, myös niillä saavutettavien päästövähennysten suhteen. Samalla tuomme työtä suomalaisille, mikä osaltaan pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Vaaliviestimme tuleville päättäjille kiteytyy toiveeseen materiaalineutraalista sääntelystä.

Artikkeli | Jussi Mattila 28.11.2022

Vaikka kevät tuntuu marraskuun pimeyden keskellä olevan kaukana, kuluu loppuvuosi kiireineen kuin huomaamatta ja pian voimmekin todeta, että huhtikuu ja eduskuntavaalit ovat nurkan takana. Tulevat päättäjät – niin uudet nimet kuin vanhat tutut – tarttuvat vastuuseen poikkeuksellisena aikana, jolloin sekä kansalliset että globaalit haasteet ovat moninaiset ja suuret. Ilmastonmuutos, energiakriisi, turvallisuusympäristön muutokset, velkaantuminen, hintojen nousu… uhkakuvia on useita, eikä helppoja ratkaisuja niihin ole.

Kivirakentamisen tuoteteollisuus pyrkii vastaamaan aikamme haasteisiin siltä osin, kuin se toimialamme puitteissa on mahdollista. Tarjoamme kustannustehokkaita ratkaisuja paitsi itse tuotteiden osalta, myös niillä saavutettavien päästövähennysten suhteen. Samalla tuomme työtä suomalaisille, mikä osaltaan pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä.

Vaaliviestimme tuleville päättäjille kiteytyy toiveeseen materiaalineutraalista sääntelystä – toisin sanoen toivomme, että päättäjät asettavat rakentamiselle haluamansa tavoitteet ja yrityksille annetaan mahdollisuudet toteuttaa tavoitteet omilla ratkaisuillaan. Tällä päästään reiluun kilpailuun ja saavutetaan parhaat tulokset niin ilmaston kuin talouden kannalta.

Alla keskeiset viestit, jotka haluamme toimialamme nimissä tuleville päättäjille välittää.

Kivirakenteilla kustannustehokkaimmat päästövähennykset

Rakennusala on merkittävä tekijä päästötalkoissa. Taloudellisesti haastavina aikoina on tärkeää toteuttaa rakentamiseen liittyvät päästövähennykset kustannustehokkaasti eli siten, että rahalle saadaan eniten vastinetta. Päästövähennystoimet eivät saisi – eikä niiden tarvitse – vaarantaa kohtuuhintaisen asumisen tavoitetta.

Kivimateriaaleja käyttämällä päästövähennykset tulevat merkittävästi halvemmaksi kuin muilla materiaaleilla. Vähähiilisiä kivirakentamisen tuotteita käyttämällä saavutetaan myös merkittävin vaikutus, koska päästövähennykset saadaan silloin kattamaan talonrakentamisen lisäksi myös infrarakentaminen.

Reilu kilpailu tuottaa yhteiskunnalle parhaan lopputuloksen

Asumiseen liittyvät elämäntilanteet ja tarpeet vaihtelevat, ja siksi tarvitaan monipuolista asuntotarjontaa. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun yritykset saavat tuottaa ne reilussa kilpailuympäristössä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäistä rakennusmateriaalia ei tueta sääntelyn keinoin, vaan annetaan markkinoiden toimia.

Viranomaisten tehtäväksi jää määritellä rakennuksille toiminnalliset vaatimukset (käyttöikä, energiankulutus, ääneneristävyys, hiilijalanjälki jne.). Näiden vaatimusten mukaisia rakennuksia voidaan toteuttaa eri rakennusmateriaaleilla.

Suositaan kotimaista

Kun rakennetaan kivestä, se tehdään lähes sataprosenttisesti kotimaisista raaka-aineista ja kotimaisella työvoimalla. Kilpaileviin, kevyempiin vaihtoehtoihin liittyy se riski, että niissä käytetään alhaisempien työvoimakustannusten maissa valmistettuja tilaelementtejä. Tilaelementit rakennetaan valmiiksi tehtaassa, jossa niihin asennetaan rungon lisäksi ikkunat, pintarakenteet, kalusteet ja LVIS-tekniikka. Valmistustavasta johtuen materiaalit ovat usein ulkomaista tavaraa, jolloin kotimainen työllistäminen jää hyvin vähäiseksi. Näistä toteutustavoista on ikävä kyllä jo useita käytännön esimerkkejä.

Kotimaisten rakentamisen raaka-aineiden käytöllä on monia hyötyjä, jotka liittyvät niin suomalaisten työllisyyteen ja hyvinvointiin, materiaalin saatavuuteen kuin yhteiskunnan huoltovarmuuteen. Näinä aikoina nämä seikat ovat merkityksellisempiä kuin koskaan.