Vähähiilinen betoni toimii erinomaisesti isossakin kohteessa

Betoniteollisuuden toimijoilla ja sen sidosryhmillä on selkeä tahtotila löytää uusia ratkaisuja ja kehittää koko alan toimintaa ympäristövastuullisuudessa. Asiakkaita tuotteiden vähähiilisyys kiinnostaa entistä enemmän.

Artikkeli | Tia Härkönen 24.11.2021

Vaatimukset rakennuskohteiden kasvihuonepäästöjen vähentämiselle ovat tiukentuneet voimakkaasti ja tulevat entisestään tiukentumaan erilaisten sitoumusten ja lainsäädännön kautta. On selvää, että myös materiaalivalmistajien on kehitettävä tuotteita ja ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan leikata.

Vähähiilisille betonituotteille on ollut selkeää tilaustarvetta, ja alan yrityksissä huutoon on vastattu. Markkinoilla on tarjolla jo useampia uusia vähähiilisiä betonituotteita ja niiden myötä rakenteilla kohteita, joissa uusia tuoteinnovaatioita on hyödynnetty.

Helsingin Vuosaari: 24-kerroksisen kerrostalon pohjavalu

Vuonna 2023 Helsingin Vuosaareen valmistuu kerrostalokohde As Oy Helsingin Hyperion, jonka pohjalaatta on valettu uudesta Finnsementin ja Ruduksen yhteistyöllä kehitetystä ympäristöystävällisemmästä betonista. Tänä syksynä lanseerattuun Ruduksen valmisbetoniin on käytetty Finnsementin uutta vähähiilisempää CEM III -luokan sementtiä, Kolmossementtiä. Sen yhtenä raaka-aineena on teollisuuden sivutuotteena syntynyt kuona, joka korvaa pahimpana päästölähteenä pidettyä sementtiklinkkeriä seosaineena. 24-kerroksinen kohde valmistuu Helsingin Vuosaaren metron välittömään läheisyyteen kesällä 2023. Skanskan rakentamaan taloon tulee reilut 200 asuntoa sekä yhteisiä sauna- ja kerhotiloja. Alapohja ja välipohja toteutetaan paikalla valuna, pystyrakenteet ovat teräsbetonielementtejä. Alapohjan valu on tehty uudella Kolmossementtiä sisältävällä betonilla, jota tuli noin 200 kuormaa kahdelle pumpulle. Peruslaatan valu hoitui noin neljä tuntia ennakoitua aikataulua nopeammin.

Hiilineutraali Helsinki & Pasilan Veturitie

Keski-Pasilassa rakenteilla oleva Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa. Kaupungin tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä, joihin Helsingin kaupunki ja urakoitsija Kreate ovat vastanneet käyttämällä osittain Veturitien rakentamisessa uutta merkittävästi CO2-päästöjä vähentävää Lujabetonin vähähiilibetonia. Veturitien hankkeen paalulaattavaluissa käytetään Lujabetonin vähähiilibetonia, jolla vähennetään yli 1 000 kuution betonierässä liki 200 tkg hiilidioksidipäästöjä tavalliseen betoniin verrattuna. Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka rakennetaan noin kolme kertaa vanhaa siltaa leveämmäksi. Nykyisessä Veturitien sillassa on kolme kaistaa, mutta uudessa niitä tulee olemaan seitsemän.

Maailman ensimmäinen vähähiilisistä ontelolaatoista rakennettu kerrostalo

Vantaan Lentolaan rakentuu parhaillaan Asunto Oy Vantaan Mekaanikko -asuinkerrostalo, jonka välipohjissa käytetään ainoastaan Parman vähähiilisiä ontelolaattoja. Kyseessä on YIT:n sekä koko maailman ensimmäinen kerrostalo, jossa näin tehdään. Parma kehitti vähähiilisen ontelolaatan reseptinsä ennätysnopeasti, noin kolmessa kuukaudessa. Kehitystyössä hyödynnettiin Consolis-konsernin tutkimus- ja testaustietoa. YIT:stä tuotekehittelyyn osallistui työryhmä, jossa oli mukana ihmisiä monista YIT:n eri tiimeistä. Laskelmien mukaan ontelolaatat olisivat nyt noin 40 % aikaisempia vähähiilisempiä. Luku on iso ja tarkoittaa, että jos kohde toteutetaan kokonaisuudessaan vähähiilisillä ontelolaatoilla, laskevat talon päästöt 6–7 %.

Tuotekehityksen jälkeen uudella tuotteella toteutettiin pilotti Espoon Perkkaalla Vermossa. Näin saatiin tutkittua, miten laatat käyttäytyvät viereisiin vakiolaattoihin verrattuna. Pilotissa tutkittiin hiipumaa, asennettavuutta sekä muun muassa tasoitteen kiinnipysyvyyttä. Lopputulemana tuote todettiin erinomaiseksi, ja konkreettisena jatkumona on Vantaalle nouseva Asunto Oy Vantaan Mekaanikko. Betonielementtien toimitukset alkoivat kesäkuussa 2021 ja kohde valmistuu kesällä 2022.

Kuvat: Rudus ja Lujabetoni