Artikkelit

Vetoomus hallitusohjelmaneuvottelijoille

8.5.2015

Puheenjohtaja Juha Sipilä
Puheenjohtaja Timo Soini
Puheenjohtaja Alexander Stubb

Vetoomus hallitusohjelmaneuvottelijoille: terveellä kilpailulla kasvua ja työpaikkoja suomalaiseen rakentamiseen

Arvoisa puolueen puheenjohtaja,

Kivirakentajat toteutti kyselytutkimuksen eduskuntapuolueiden eduskuntavaaliehdokkaille. Kysyimme ehdokkaiden mielipiteitä rakentamisen merkityksestä talouskasvulle ja työpaikkoihin, suhtautumisesta kivirakentamiseen, eri rakennusmateriaalien kohtelusta sekä rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnista.

Tulokset sisälsivät monta arvokasta viestiä ja auttoivat hahmottamaan tulevien kansanedustajien ajatusmaailmaa. Havahduimme myös vakavaan ja erittäin ongelmalliseen asiaan, josta haluammekin nyt teihin erikseen vedota.

Kysyttäessä, että ”tulisiko julkisen vallan mielestäsi pyrkiä edistämään jonkun tietyn rakennusmateriaalin käyttöä”, oli vastausten (n=486) jakauma seuraava:

40 %: ei, lainsäädännön, säädösten ja ohjeiden tulisi olla materiaalineutraaleja.
2 %: kyllä, julkisen vallan tulisi edistää kivirakentamista.
52 %: kyllä, julkisen vallan tulisi edistää puurakentamista.
6 %: en osaa sanoa.

Ymmärrämme, etteivät vastaukset sellaisenaan heijasta ehdokkaan puolueen virallista linjaa. Pidämme silti hälyttävänä, että enemmistö vastanneista ehdokkaista (52 %) on valmis rakentamisessa hylkäämään tasapuolisuuden ja terveen kilpailun haluamalla tukea puurakentamista sen kilpailijoiden kustannuksella, ja riippumatta siitä, tuottaako puurakentaminen kestävää ja turvallista rakennuskantaa. Tulevat lainsäätäjät ovat näin siis valmiita hylkäämään lainsäädännön perusvaatimukset tasapuolisuudesta. Aiemmin on ajateltu, että rakennuslainsäädännössä ei suosita eikä voida suosia mitään rakennusmateriaalia. Lain on katsottu olevan niiden suhteen neutraali.

Koemmekin nyt tärkeäksi lähestyä teitä korostamalla terveen kilpailun ja tasapuolisen kohtelun merkitystä näin vaalien ja tulevan hallitusohjelmatyön alla. Esimerkiksi kivirakentaminen on rakennusten koko käyttöikä huomioiden yhtä ympäristöystävällistä kuin puurakentaminen. Nettotyöpaikkojakaan ei syrjivällä politiikalla synny työn siirtyessä yhden materiaalin parista toiseen. Lisäksi kivi on kiistatta turvallinen ja kestävä, kotimainen rakennusmateriaali.

Terve kilpailu ja julkisen vallan tasapuolinen toiminta johtavat muiden yhteiskunnan alojen tavoin myös rakentamisessa tehokkaisiin ja kuluttajaystävällisiin ratkaisuihin, talouskasvuun ja työpaikkoihin. Toivomme, että huomioitte tämän päättäessänne Suomen tulevaisuuden suuntaviivoista myös rakentamista koskien.

Kunnioittavasti,

Jussi
Mattila
Toimitusjohtaja
Betoniteollisuus ry

Tiina
Suonio
Tuoteryhmäpäällikkö
Rakennustuoteteollisuus RTT ry,
Muuratut rakenteet

Tiina Kaskiaro

Tiina Kaskiaro

Olen helsinkiläistynyt diplomi-insinööri ja tehnyt suurimman osan työurastani markkinoinnin ja viestinnän parissa.

Minua erityisesti kiinnostavat näkökulmat ovat kestävä rakennettu ympäristö, rakentamisen vaikutukset ympäristöön, resurssi- ja materiaalitehokkuus, asuminen sekä insinöörin silmin tarkasteltu arkkitehtuuri.

Vapaa-ajalla kierrän maailmaa avoimin silmin, liikun luonnossa, laskettelen ja sukellan. Myös hyvä ruoka ja viinit kuuluvat harrastuksiini.

Jätä kommentti

Kommenttisi*

Nimi*
Kotisivut

Sinua saattaa kiinnostaa
YM laittaa rakentamisen hiilijalanjäljessä päänsä piiloon kuin strutsi
3 pointtia kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi
Rakentaminen on hauraan talouden kivijalka
Massiivinen sähkölasku vai sittenkin rakenne?