Vihreä sementti näyttää suuntaa rakentamisen murroksessa

Suomalainen kiviainespohjainen rakentaminen on Euroopan kärkitasoa päästöjen vähentämisessä.

Blogi | Tiina Kaskiaro 10.6.2019

Viimeistään viime vuotisen kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava – kansalaisliikehdinnän ja valtiot sekä muut julkiset toimijat yhdistävä – globaali muutos päästöjen vähentämiseksi. Olemme nähneet muun muassa lakkoilevat koululaiset ja presidentin aktiivisudessaan ”ohittavat” Yhdysvaltojen osavaltiot ja kaupungit.

Tämä muutos läpäisee väistämättä kaikki toimialat, eikä rakentaminen muodosta poikkeusta. Jatkossa toimialojen kehitystä kirittävätkin innovaatioiden rinnalla entistä vaativammat päästötavoitteet. Edelläkävijyys voi tässä muutoksessa todella olla kukkaron ystävä.

Kiviainespohjainen rakentaminen on maailman johtava tapa rakentaa, joten on luonnollista, että myös se on vahvasti mukana ilmastotyössä. Yleisimmän raaka-aineen eli betonin hiilidioksidipäästöt tulevat sekä sen valmistamiseen käytetyistä aineista kuten sementistä että prosessiin käytetystä polttoaineesta.

Betonia valmistetaan sementistä. Sen hiilidioksidipäästöjä on vähennetty korvaamalla sementtiä seosaineilla ja käyttämällä edellä mainitulla tavalla poltossa energiatehokkaampia laitteita sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita. Sementtiä korvaavana seosaineena käytetään erityisesti raudan ja teräksen tuotannossa syntyvää masuunikuonaa. Muita korvaavia aineita ovat esimerkiksi kivihiilen poltosta jäävä lentotuhka. Kehitys kohti sementitöntä sementtiä vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Toimialalla on johdonmukaisesti kehitetty uusia päästöjä leikkaavia ratkaisuja. Päästöjä onkin sementtiteollisuudessa jo onnistuttu leikkaamaan jopa 30 prosenttia, mikä on Euroopan kärkitasoa. Polttoainemixissä uusiutuvia on jo lähes puolet. Luvut kertovat hyvin tehdystä ja ennakkoluulottomasta työstä.

Kiviainespohjainen rakentaminen siis sopeutuu muutokseen kehittämällä toimintaansa entistä modernimmaksi ja ilmastoa vähemmän kuormittavaksi. Samalla se näyttää suuntaa koko rakentamiselle murroksessa, joka koskettaa kaikkia elinkeinoja ja toimintaa aina ihmisen arkea myöten.

(Kuvan betonisessa tukimuurissa osa sementistä on korvattu muilla sidosaineilla.)