Vuoden parhaat ARA-neliöt löytyvät vuokrakerrostalosta Oulusta

Vuoden 2021 parhaat ARA-neliöt -laatupalkinto annettiin tänä vuonna TA-yhtymä Oy:n massiivitiilirunkoisille ARA-vuokrakerrostaloille, joissa on perinteinen painovoimainen ilmanvaihto.

Artikkeli | Tia Härkönen 25.1.2021

Oulun Pohjantikankuja 4:n kahden kolmikerroksisen kerrostalon massiivitiilirunkoon upposi 445 000 tiiltä. Rakennuksissa on myös huoneistoja, joissa on kokeiltu ulkoseinissä savirappausta ja savimaalausta. TA-Yhtymän aluejohtaja Jouko Knuutinen kertoo, että kohteessa lähtökohtana on ollut mahdollisimman huoltovapaa ja elinkaarikestävä rakentaminen. Ajatukset kääntyivät tällöin vanhojen, hyväksi koettujen rakentamistapojen suuntaan: yksiaineinen seinärakenne ja painovoimainen ilmanvaihto. Olisiko se mahdollista tämän päivän rakentamismääräyksillä?

”Ajattelimme kokeilla ikivanhaa massiivitiilirakennetta ja palata tässä kohteessa painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Pohdimme, olisiko koneellinen ilmanvaihto asunnoissa asia, josta voitaisiin kokeellisesti luopua?”

Kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Kari Kanniainen kertoo, että hankkeen työniminä ovat olleet terve talo sekä massiivitiilirakenteen ja painovoimaisen ilmanvaihdon uusi tuleminen. Tavoitteena on ollut toteuttaa rakennusfysiikan kannalta hyvin pitkäikäiset ja turvalliset rakenteet ja järjestelmät. Avainsanana on yksinkertaisuus.

Kyse on pilottihankkeesta, joka osittain poikkeaa olemassa olevista määräyksistä. Siksi rakenteiden ja ilmanvaihdon toimivuutta seurataan erilaisten anturien ja mittalaitteiden avulla. Mikäli havaitaan että joku osa-alue ei toimi halutulla tavalla, siihen reagoidaan ja se saatetaan asianmukaiseen kuntoon. Tämä on kirjattu myös rakennusluvan ehtoihin.

Kohteen sisäilmasto-olosuhteita sekä käyttäjäkokemusta seurataan jatkossa, samoin verrataan energiankulutusta perinteisen ja nykyaikaisen rakentamistavan mukaisissa rakennuksissa. Lisäksi rakennuksille tehdään elinkaaren hiilijalanjälki- ja ympäristövaikutuslaskelmat.

 

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy