Vuoropuhelua ja vastuullisia päätöksiä

Kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvällä päätöksenteolla on suuri merkitys meidän kaikkien hyvinvoinnille. Eduskuntavaalien lähestyessä näistäkin teemoista on jälleen kerran tärkeää käydä keskustelua.

Blogi | Tiina Kaskiaro 27.9.2022

Rakentamisella on olennainen yhteys moniin yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta keskeisiin kysymyksiin. Näitä ovat muun muassa työllisyyden edistäminen, mahdollisimman kustannustehokas vihreä siirtymä ja toimivan, turvallisen lähiympäristön rakentaminen.

Ne ovat myös esimerkkejä, joihin kivirakentamisen yritykset panostavat ratkaisuissaan ja tuotetarjonnassaan nyt ja tulevaisuudessa.

Kivirakentaminen työllistää ihmisiä eri puolilla Suomea, sekä suoraan tuotteiden valmistuksessa että välillisesti rakennuksilla ja kuljetuksissa. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat syventänyt talouden ongelmia entisestään, joten jokainen työpaikka on erityisen arvokas. Yrityksillä onkin työnantajina merkittävä rooli kotimaisen työllisyyden ylläpitäjinä.

Eduskuntavaalien lähestyessä näistäkin teemoista on tärkeää käydä keskustelua, sillä kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvällä päätöksenteolla on suuri merkitys meidän kaikkien hyvinvoinnille.

Parhaat tulokset syntyvät, kun sääntelyssä asetetaan tavoitteita, joissa innovaatioille annetaan tilaa. Näin annetaan rakentamisen ammattilaisille mahdollisuus luoda asukkaiden ja yhteiskunnan kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Samalla saadaan sekä teknisesti toimivaa että myös kohtuuhintaista asumista.