Artikkelit

Yksinkertaisesti helppoa

Yksinkertaisuus ei välttämättä ole monen mielestä hyve, mutta rakentamisessa se on. Mitä monimutkaisempi rakenne, mitä ainutlaatuisempi suunnitelma, sitä todennäköisemmin ongelmia on tulossa.

1950-luvulla Suomeen tehtiin valtavasti taloja samoilla mallipiirustuksilla. Rakenteet olivat niin yksinkertaisia, että ne syntyivät hartiapankilla. Tuloksena oli joukko koteja, jotka käyvät tänäkin päivänä hyvin kaupaksi.

Nykykodit syntyvät ammattilaisten voimin, mutta yksinkertaisten rakenneratkaisujen tarve on silti olemassa.

Betoni on erinomainen materiaali selkeisiin rakenteisiin. Ei tarvita monimutkaisia materiaaliyhdistelmiä, ei lukuisia päällekkäisiä rakennekerroksia, ei kotelolabyrintteja, ei tärinänvaimentimia ja monimutkaisia kalvoihin perustuvia tiivistys- ja saumausratkaisuja, vaan yksinkertaisimmillaan pelkkää betonia. Betoni hoitaa parhaimmillaan yksin kaikki rakenteelle asetetut vaatimukset: kantavuuden, värähtelynvaimennuksen ja rungon jäykistyksen, ilmanpitävyyden, ääneneristyksen sekä palo-osastoinnin. Yksinkertaista ja varmasti toimivaa.

Yksinkertaisuus on mitä suurimmassa määrin myös rakennusten omistajien ja käyttäjien etu. Mitä monimutkaisempi talo, sen vaikeampaa sitä on ylläpitää – ja päinvastoin. Selkeiden betonirakenteiden kanssa myös kiinteistönpidolla on mahdollisuus pärjätä. Rakennuksen elinkaaren aikana vääjäämättä vastaan tulevissa erilaisissa häiriötilanteissa ongelmat on helppo selvittää ja rakenteet saattaa uutta vastaaviksi.

Jussi Mattila

Jussi Mattila

Olen Tampereella perheeni kanssa asuva utelias tutkijaluonne, ja toimin muun ohessa elinkaaritekniikan dosenttina Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtajana pidän tärkeänä yhteiskunnan uudistamista terveen kilpailun keinoin sekä rakennusalan kaukonäköistä kehittämistä ja innovaatioita. Puhun ja kirjoitan monipuolisesti myös kestävästä rakentamisesta ja työturvallisuuden parantamisesta.

Työn ulkopuolella olen kiinnostunut omatoimirakentamisesta ja mökkeilystä sekä kuntoliikunnasta ja metsästyksestä.

Jätä kommentti

Kommenttisi*

Nimi*
Kotisivut

Sinua saattaa kiinnostaa
Zeitgeist suosii kivirakentamista
Miksi kivirakennus on energiatehokkain vaihtoehto?
Ministerilisäys tarjoaa mahdollisuuden korjausliikkeeseen rakentamisen ohjauksessa
Yhteiskunta kehittyy rakentamalla