Hyviä uutisia koulurakentamisesta

Lahden Rakokiveen on tulossa monitoimitalo, jossa sisäilman laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Talo on pilottina Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeessa, ja sille on asetettu korkeat tilojen joustavuus- ja sisäilmatavoitteet.

Artikkeli | Tia Härkönen 3.10.2019

Alkaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus, että koulujen sisäilma-asiat ylittävät uutiskynnyksiä ainoastaan negatiivisessa mielessä. Tilanne voisi kuitenkin olla myös täysin päinvastainen, ja nimenomaan siihen pyritään Terve betonirakenteinen koulu -kehityshankkeessa.

Hankkeen pilottikohde on Rakokiven monitoimitalo Lahdessa. Yksi sen suunnittelun ja rakentamisen tärkeimmistä toimintaa ohjaavista tekijöistä on sisäilman laatu.

Mistä on kyse?

Lahden Rakokiveen on tulossa monitoimitalo, jossa sisäilman laatuun kiinnitettiin runsaasti huomiota jo siinä vaiheessa, kun sen tontilla ei ollut kaivettuna vielä kuoppaakaan. Kesäkuussa käynnistyneet rakennustyöt ovat nyt hyvässä vauhdissa, ja muun muassa uuden koulun, päiväkodin ja kirjaston tiloista päästään nauttimaan vuonna 2021.

Seuraavassa Kivestä Muuraamalla -lehdessä kerrotaan Rakokiven hankkeesta. Muuratut rakenteet varmistavat osaltaan terveellisen sisäilman sielläkin. Julkisivun materiaaliksi on valittu kestävän kehityksen periaatteita ajatellen paikalla muurattu tiili.

Rakokiven rakennushanke poikkeaa monella tapaa muista. Ei vähiten siksi, että se pidetään kautta linjan mahdollisimman läpinäkyvänä. Hankkeen etenemistä voi seurata sen omilta rakokiveen.fi -verkkosivuilta ja rakennuksen tulevia käyttäjiä, niin henkilökuntaa kuin koulun oppilaita ja heidän vanhempiaankin, on osallistettu siihen aivan alusta alkaen.