Aito ja alkuperäinen – Olympiastadion

Betonia, terästä, puuta ja tiiltä. Olympiastadionin perusparannuksessa ja laajennuksessa käytetään rakennusmateriaaleja suojellun rakennuksen arvon mukaisesti.

Artikkeli | Sirkka Saarinen 22.11.2019

Kun Olympiastadion kesällä 2020 valmistuu, on sen ulkonäkö alkuperäinen rakenteellisista muutoksista huolimatta. Rakennuksen toteutuksessa korostuvat laadukkaiden materiaalien lisäksi myös käsityö ja kädenjälki. Esimerkiksi eteläkaarteen julkisivun jo valmiin kahitiili-pystymuurauksen ilme alkuperäisen kaltaisella hammastuksella on yhden muurarin ja hänen apulaisensa käsialaa.

Olympiastadion on suojeltu rakennusperintölain nojalla.

Saman tekijän -periaate

Laatuinsinööri Katariina Kärnä korostaa, että tärkeä osuus julkisivun ulkonäön toteutuksessa on sen tekijällä.

Eteläkaarteen muurannut muurari oli mukana katselmuksissa. Kädenjälki on siten koko alueella sama. Eteläkaarteen muuraus onnistui hyvin ja loppuvuoden aikana muurataan pohjoiskaarteen osuus samalla tavalla.

Saman tekijän -periaatetta on noudatettu myös muualla, esimerkiksi vanhan betonirakenteisen pääkatsomon katoksen sekä katsomomaljan rappauksissa. Katsomon katoksen tasoitteesta tehtiin useita malleja: tasoitteen alta piti kuultaa juuri sopiva määrä vanhan betonilaudoituksen kuviota.

Kahitiiltä pystymuuraten

Kaarteiden julkisivussa betonipilareiden välissä, ikkunoiden alla olevat alueet pystymuurattiin vakiokahitiilellä. Tiilen lopullista ulkoasua haettiin tiiviissä yhteistyössä Museoviraston, suunnittelijoiden, tiilivalmistajan ja urakoitsijan kesken.

Tavoitteena oli alkuperäinen ulkonäkö. Sitä etsittiin eri seoksilla tehdyillä tiilivaihtoehdoilla, käyttämällä eri saumalaasteja ja toteuttamalla alkuperäisen muurauksen kaltaista hammastusta. Täysin alkuperäistä vastaavaa tiiltä ei kuitenkaan voitu käyttää, koska se ei täyttänyt kestävyysvaatimuksia. Parhaaksi osoittautui rakenne, jossa vakiokahitiili muurattiin pystyyn alkuperäisen julkisivumuurauksen mukaisella hammastuksella. Muuraus myös lähtee vanhasta leukapalkista samasta kohtaa kuin alkuperäinen.

Paljon väliseinämuurauksia

Väliseinämuurauksia koko työmaalla kertyy yhteensä noin 9 000 neliötä. Käytössä on normaalikahia sekä osa kahipontilla ja osa kahitiivistepontilla. Noin 2 000 neliön harkkomuurauksissa käytetään sekä eriste- että valuharkkoja. Korjauspuolella on lisäksi runsaasti pinta-alaltaan pienehköjä alueita, joihin paikan päällä tehtävät muuratut rakenteet sopivat hyvin. Korjausosan muuratut rakenteet tasoitetaan ja maalataan. Uudisosissa, kuten logistiikkahallissa on myös isoja puhtaaksimuurattuja pintoja.

Koko artikkeli on luettavissa Kivestä muuraamalla -lehden numerosta 2