Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon kunniamaininta Kaarlo Sardian kadun asunnoille

Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininnan sai Playa Arkkitehdit Oy kohteellaan Kaarlo Sarkian katu asunnot.

Artikkeli | Tia Härkönen 30.11.2021

Espoon Vermonniityn alueella kahden massiivisen pysäköintitalon väliin sijoittuvalle asuinrakennukselle oli tarvetta antaa selkeästi erottuva ja asuinympäristön laatua kohottava ilme. Vahva identiteetti on pitkälti kiinnostavan betonijulkisivun ansiota. Sen konstailematon aukotus sekä yksiaineisuus ja -värisyys poikkeaa vahvasti suomalaisen valtavirran asuntoarkkitehtuurin visuaalista hälyä usein suosivista elkeistä.

Rakennuksen selkäpuolen ikkunat on sidottu yhteen käyttäen nauhaefektiä, joka syntyy kahden pinnaltaan erilaisen ulkokuorielementin sommitelmasta. 1960-1970- luvulta tuttu teema korostaa rakennuksen vaakalinjoja. Se tuntuu kuitenkin uudenlaisella perusharmaasta poikkeavalla väri- ja pintastruktuuripaletilla toteutettuna raikkaalta. Julkisivujen vahva ja tunnistettava punertava sävy on saatu aikaan harmaaseen sementtiin ja peruskiviainekseen lisätyllä punaisella pigmentillä. Myös metalliosissa käytetty tunnusväri tekee rakennuksesta selkeän ja yksiaineisen oloisen. Sandwich-elementtien saumat on sovitettu luontevaksi osaksi ulkoarkkitehtuuria sijoittamalla niitä ikkuna-aukkojen pieliin sekä reliefipinnan ja sileän pinnan rajakohtiin.

Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen osallistui muotobetonielementtien suunnitteluun. Reliefimäinen elementti näyttää orgaaniselta ja elävältä, vaikka syvyyseroa kuviossa on vain 10 mm. Miniatyyrimaastoa muistuttava rustiikkipinta elää valoisuuden vaihtelun myötä ja muodostaa harkitun kontrastin sileiden muottibetonipintojen kanssa. Finn-Form Oy toteutti taiteilijan valmistaman styrox-mallin pohjalta elementtivaluissa käytetyn dyynimäisen muottimatriisin. Elementin kolmiulotteisissa osissa on käytetty Finnsementin Minicote-pintahidastinainetta, jolla aikaansaatu rouhea pintakuvio tuo esille uusia esteettisiä mahdollisuuksia usein kyseenalaistetun pesubetonin käyttöön.

Pihan puolella ovat tilavat parvekkeet, jotka muodostavat julkisivuihin suurpiirteisen rytmin. Turhia pellityksiä on vältetty ja betoni on saanut vastaparikseen harkitun aineettoman kontrastin alumiinilevyin verhoilluissa porttikäytävissä.

Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten luovalla suunnittelulla on saatu toteutettua tiukoissa kustannusraameissa toteutuva valtion tukema vuokra-asuminen korkeatasoisesti. Samalla talo on omiaan päivittämään suhtautumista kustannustehokkaan betonielementtirakentamisen esteettisiin mahdollisuuksiin.

Palkittavat

Arkkitehtisuunnittelu: Playa Arkkitehdit Oy / Tuukka Vuori
Rakennuttaja: A-Kruunu Oy / Jouni Isomöttönen
Reliefipinnat: Betonipallas Oy / Pertti Kukkonen
Elementtitoimittaja: SV-Element Oy / Simo Vanninen

Kuvat: Tuomas Uusheimo