Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinto 2021: Scandic Grand Central Helsinki

Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon on voittanut Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy kohteellaan Scandic Grand Central Helsinki.

Artikkeli | Tia Härkönen 30.11.2021

Onnistuneimmillaan uusi rakentaminen on vanhassa arvoympäristössä usein silloin, kun ajalliset kerrostumat ovat sopusoinnussa keskenään, mutta toisistaan selvästi erottuen. Scandic-hotellin laajennusosa on tästä onnistunut esimerkki sopeutuen hienosti arvokkaaseen arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelemaan Helsingin päärautatieasemaan. Uudisrakennus liittyy vanhaan rakennukseen saumattomasti, mutta on eleettömällä detaljoinnillaan rehellisesti tämän päivän arkkitehtuuria.

Erityisesti puhdasvalubetonin käyttö ympäristöstä poikkeavana materiaalina luo etäännyttävän ja mielenkiintoisen kontrastin suhteessa vanhaan. Elementtien värimaailma puolestaan myötäilee olevia rakennuksia. Julkisivun väribetoni on tarkoin sovitettu ympäröivien rappauspintojen sävyyn. Samoin sokkeleiden punertavat kuorielementit jatkavat vanhan rakennuksen punaisesta graniitista tehtyä sokkelia uudella tavalla toteutettuna. Vanhaa graniittia muistuttavaan, hieman karheaan ja himmeään lopputulokseen päästiin, kun elementin pinta tehtiin pesubetonipintana, joka karkeasti hiottiin yli, jolloin kiviaineksen särmät hioutuivat tasaiseksi.

Julkisivun staattinen ja symmetrinen aukotus on klassiseen ympäristöönsä sopiva. Nykyarkkitehtuurissa paljon, ja usein perusteetta käytetyt muodikkaat kaarevat ikkunat toimivat tässä historiallisessa kontekstissa pohjakerrosta artikuloivana eleenä erittäin luontevasti. Ikkunalasi ja betonin ulkopinta on sovitettu taitavan pelkistetysti lähes samaan pintaan saavuttaen poikkeuksellisen kevyt ja ilmava yleisilme kivijulkisivussa.

Pohjoisjulkisivun betonielementtijulkisivua on elävöitetty sisään vedetyin raidoin samoin kuin vanhan osan päädyssä. Elementtien asennus on tehty tarkasti, sillä uritus ei antaisi anteeksi pientäkään mittaheittoa. Raidoitus harvenee julkisivun yläosaa kohden ja jäsentää näin julkisivupintaa. Ornamentit tuovat julkisivuun pienempää mittakaavaa, ja elementtien pystysaumat on onnistuneesti sulautettu osaksi raitaornamentiikkaa. Kiiltäväksi hiottu uritettu pinta elää kiinnostavasti päivän kierron mukaan.

Suunnittelu tapahtui kiinteässä yhteistyössä betonielementtien valmistajan Consolis Parman kanssa malleja hyväksikäyttäen. Betoniviidakko Oy:n taiteilija Topi Äikäs osallistui 3D-muottitekniikan suunnitteluun. Tietomallinnus auttoi myös tuotantoa ja asennusta. Perinteisen tuotantolinjan sijaan elementit valmistettiin pitkälti käsityönä. Julkisivuissa on muun muassa kaarevia ikkuna-aukkoja ja erikoispintoja. Muottityöt olivat vaativia, ja pinnoissa oli paljon hiontatyötä, joka oli tehtävä käsin. Väri toteutettiin valkosementillä ja keltaisella sekä punaisella kiviaineksella, ilman betonimassaan lisättyjä pigmenttejä. Sisäpihan kaareva osa on toteutettu myös elementtirakenteisena, mutta on pinnaltaan rapattu.

Palkittavat:

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy / Aleksi Niemeläinen
Rakennuttaja: Exilion Asemahotellit Ky / Jussi Ojamo
Reliefipinnat: Betoniviidakko Oy / Topi Äikäs
Elementtitoimittaja: Consolis Parma (Parma Oy) / Satu Parikka

Betoniteollisuus ry:n 7. kerran järjestämän arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, uuden kehittäminen ja kohteen soveltuminen ympäristöön. 

Kuvat: Marc Goodwin