Betoniukotko muutoksen vastustajia?

Rakennusmateriaalivalinnoilla ei ole suoraa yhteyttä rakennuksen hiilijalanjälkeen. YLE:n uutinen puurakentamisen ekologisuudesta saa toivottavasti jatkoa, jossa betonirakentamisen ekologisuutta tarkastellaan vastaavasti.

Blogi | Jussi Mattila 12.9.2019

YLE julkaisi syyskuun alussa mielenkiintoisen jutun puurakentamisesta otsikolla ”Ekologisuus ajaa rakentamaan puusta – professori: ”Tietysti betoniukot vastustavat ja kyseenalaistavat muutosta”.

Jutussa on haastateltu asiantuntijoina Petri Heinoa Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmasta sekä Tampereen yliopiston professori Markku Karjalaista. Heidän näkemyksensä puurakentamisesta ovat ymmärrettäviä, mutta heidän puheitaan betonirakentamisesta ei voi pitää puolueettomina.

Me betonirakentajat, niin ukot kuin akatkin, teemme tiiviisti työtä ympäristökysymysten parissa ja olemme siksi seuranneet materiaalien välistä kilpailua ympäristöystävällisyydessä tarkasti. Yhdessä sementtiteollisuuden kanssa olemme onnistuneet vähentämään betonirakentamisen päästöjä jo noin neljänneksen referenssivuoteen 1990 verrattuna.

Kun katsotaan kotimaisia tai ulkomailla tehtyjä riippumattomia selvityksiä eri materiaalien ympäristöystävällisyydestä, erot puun ja betonin välillä ovat hiuksenhienoja. Joissakin kohteissa pienimpään hiilijalanjälkeen päästään betonirakenteilla, toisissa puurakenteilla.

Rakennuksen hiilijalanjäljen ratkaisevat ennen kaikkea sen käyttöikä sekä energiantuottotapa ja energiatehokkuus.

Asiaan voi kuka tahansa perehtyä muun muassa seuraavista selvityksistä:

Näiden ja muiden tehtyjen tutkimusten sekä selvitysten pohjalta voi todeta, että rakennusmateriaalivalinnoilla ei ole suoraa yhteyttä rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Rakennusmateriaaleja ei tule valita ensikädessä niiden hiilijalanjäljen perusteella, vaan siten, että rakennuksista saadaan mahdollisimman kestäviä, toimivia ja turvallisia.

Suomalaiset betonirakentamisen yritykset ja muut toimijat mahdollistavat, että saamme kotimaisista materiaaleista tehtyjä turvallisia, pitkäikäisiä ja helppohoitoisia rakennuksia, työllistäen samalla suuren joukon ammattilaisia erityisesti maakunnissa. On vääristelyä väittää, että puurakennukset olisivat ehdottomasti ympäristöystävällisempiä kuin betonista rakennetut.