Concretesolution.fi-sivusto kertoo, miten betonirakentaminen vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Betoniteollisuus ry osallistuu Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan CANEMURE eli Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeeseen, jossa se tutkii hiilen sitoutumista betoniin.

Artikkeli | Tia Härkönen 21.5.2019

EU:n Life-ohjelmaan kuuluva ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia Suomessa.

Betoniteollisuus ry toteuttaa CANEMURE-hankkeessa vuosina 2019-2023 CO2ncrete Solution -nimisen osahankkeen, joka keskittyy hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteisiin.

Hiilen sitoutumisen aiheuttava ilmiö, betonin karbonatisoituminen, on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta sitä ei ole ymmärretty ottaa huomioon ilmakehän hiilidioksidia alentavana tekijänä. Ilmiö voi olla ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta merkittävä, koska koko olemassa oleva betonirakennekanta sitoo jatkuvasti hiilidioksidia siltä osin, kun se on kosketuksessa ilmaan.

CO2ncrete Solution -osion etenemisestä, tapahtumista ja tuloksista kertomiselle on avattu oma verkkosivusto conretesolution.fi.

Video: Betoniko hiilinielu? – tutustu betonin matkaan kivilouhoksesta uusiokäyttöön

Suomessa syntyy vuosittain noin miljoona tonnia kierrätysbetonia, josta noin puolet on peräisin purkutyömailta. Toinen puoli on tehtaiden ja työmaiden ylijäämäbetonia. Tämän materiaalin käsitteleminen kierrätysvaiheessa viisaasti mahdollistaa Suomen mittakaavassa merkittävän hiilidioksidimäärän sitomisen pois ilmakehästä.

Betoniteollisuus ry on tuottanut aiheesta uuden videon, jossa kerrotaan karbonatisoitumisesta eli siitä, miten hiilidioksidi sitoutuu betoniin.