Hyvä asuminen tehdään kunnissa

Kuntapäättäjien vastuulla on rakentamiseen liittyviä päätöksiä.

Blogi | Tiina Kaskiaro 15.3.2017

Huhtikuun 9. päivänä kansa vaeltaa jälleen vaaliuurnille ja valitsee päättäjät kuntavaltuustoihin. Yksi uuden kunnan tekemisen kulmakivi on hyvän asumisen mahdollistaminen. On ilahduttavaa huomata, että tämä on mielletty myös puolueiden kuntavaalitavoitteissa.

Hyvä asuminen on koko Suomen asia, mutta näkökulma vaihtelee paikkakunnan mukaan. Muuttoliike ja elinkeinorakenteiden ravistelu johtavat toisaalla rakennusten uusien käyttötarkoitusten pohtimiseen. Etelän kasvukeskuksissa puolestaan sopeudutaan kasvavaan väestömäärään.

Kohtuuhintainen asuminen on yleisesti jaettu tavoite. Sen edistäminen on silti työlästä. Työtä on kuitenkin jatkettava. Eräänä vauhdittavana tekijänä voisi olla sen ajattelun vahvistaminen, että kohtuuhintainen asuminen ja hyvä arkkitehtuuri eivät ole toisensa poissulkevia tekijöitä. Päinvastoin, järkevillä ratkaisuilla saadaan sekä hyvän näköistä, mielekästä että myös kohtuuhintaista asumista.

Kiviainespohjainen rakentaminen tarjoaa ratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja ovat pitkälti huoltovapaita. Nämä vaikuttavat suoraan laskevasti rakentamisen ja edelleen asumisen hintaan. Samalla erilaiset innovaatiot koskien arkkitehtuuria tai muuta suunnittelua ovat tehneet rakennuksista kiinnostavia ja palkittujakin.

Kuvan kohde, vuokratalo Harjannetie 44 Helsingin Viikinmäessä on erinomainen esimerkki. Siitä on kaavassa annettujen tavoitteiden mukaisesti tullut Viikinmäen maamerkki, joka rakentaa koko alueen kaupunkikuvaa ja luonnetta. Viistokatto, syvä ja monimuotoinen runko sekä julkisivun selkeyttä ja huoltovapautta lisäävä puhtaaksi muurattu tiili ovat erityislaatuinen kokonaisuus.

Yli 1000 hakijan joukosta valitut asukkaat saavat nauttia valoisista ja viihtyisistä asuntopohjista hienolla näköalalla ja laadukkailla materiaaleilla. Kohteessa on 90 asuntoa, joiden keskivuokra on 12.68 €/m²/kk. Kohteen pääsuunnittelija Kristiina Harjunkari ja projektinjohtaja Klaus Hamström palkittiin 2014 ansioistaan Rakentamisen Ruusulla.

Näille uutta luoville ja asukkaan eduksi päätyville ratkaisuille on tärkeää jättää tilaa. Päättäjän ja sääntelijän ei tulekaan esimerkiksi rakennusmateriaaleja koskevilla pakkokaavoilla supistaa eri alueiden rakentamisen mahdollisuuksia. Annetaan rakentamisen ammattilaisille mahdollisuus luoda asukkaan kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja, niin asunnotkin menevät varmasti kaupaksi.