Kivirakenteilla kustannustehokkaimmat päästövähennykset

Kun katsotaan rakentamisen hintaa, materiaalilla on väliä: kaikista markkinoilla olevista rakennusmateriaaleista pystytään kyllä tuottamaan vähäpäästöisiä ratkaisuja, mutta ei samaan hintaan. Etenkin julkisen rakentamisen yhteydessä aiheesta tulisi käydä avointa, ideologioista vapaata ja faktoihin nojaavaa keskustelua.

Blogi | Jussi Mattila 5.1.2023

Kun katsotaan edessä olevaa vuotta ja koko tulevaa vaalikautta, Suomen haasteet ovat moninaiset ja mittavat. Taloudessa eletään tiukkoja aikoja, jotka vaikuttavat niin yrityksiin kuin kotitalouksiin. Valtion velka on ennätysmäisen suuri, samoin menot. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä ja panostuksia – ne eivät voi odottaa parempia aikoja. Huhtikuussa valittavilla uusilla kansanedustajilla onkin edessään monin tavoin vaativa yhtälö ratkottavana.

Rakennusala on merkittävä tekijä päästötalkoissa ja halukas tekemään osuutensa kestävämmän tulevaisuuden eteen. Vihreään siirtymään sisältyvät kestävän kasvun ja kehityksen tavoitteet ohjaavat koko alaa, kivirakentamisen tuoteteollisuus mukaan lukien. Tuleville päättäjille haluammekin kertoa, että ratkaisuja päästöjen leikkaamiseksi löytyy jo monipuolisesti ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää.

Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että eri ratkaisujen hintalappu vaihtelee suuresti. Taloudellisesti haastavina aikoina – ja muulloinkin, aina kun julkisen rahan käytöstä puhutaan – tulisi rakentamiseen liittyvät päästövähennykset toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tulisi siis valita sellaisia vaihtoehtoja, joiden avulla käytetylle rahalle saadaan eniten vastinetta. Tätä keskustelua on julkisuudessa käyty toistaiseksi aivan liian vähän.

Jotta välttämättömät päästövähennystoimet eivät kuluttaisi tarpeettomalla tavalla yhteisiä varoja tai vaarantaisi kohtuuhintaisen asumisen tavoitetta, tarvitaan avointa, ideologioista vapaata ja faktoihin nojaavaa keskustelua rakennusmateriaaleista, niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja päästövähennyksistä syntyvistä kustannuksista. Kun katsotaan rakentamisen hintaa, materiaalilla nimittäin on väliä. Fakta on, että kaikista markkinoilla olevista rakennusmateriaaleista pystytään tuottamaan vähäpäästöisiä ratkaisuja, mutta ei samaan hintaan.

Vähähiilisiä kivimateriaaleja käyttämällä päästövähennykset tulevat merkittävästi halvemmaksi kuin muilla materiaaleilla (aiheesta tarkemmin: kustannusoptimaalisuustarkastelut—12092022.pdf (rt.fi) ). Samoin niillä saavutetaan myös merkittävin vaikutus ilmaston hyväksi, koska päästövähennykset saadaan silloin kattamaan käytännössä kaikenlainen rakentaminen aina infrasta julkisiin tiloihin ja asuinrakennuksiin.

Yksi keskeisistä vaaliviesteistämme tuleville päättäjille onkin seuraava: kivirakenteilla saavutetaan vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat päästövähennykset. Tämän toivoisimme huomioitavan, kun rakentamiseen liittyvää sääntelyä kehitetään. Työn alla eduskunnassahan on juuri nyt esimerkiksi Rakennuslain uudistaminen.

Lisätietoa kivirakentamisen ympäristövaikutuksista: https://kivifaktaa.fi/faktapankki/kivi-on-ymparistoystavallinen-materiaali/