Kiven ympäristövaikutukset

Rakentamisen ympäristövaikutuksien arvioinnissa on otettava huomioon rakennusten koko elinkaari. Vaikutusten mittaaminen ja osoittaminen on mahdollista luotettavilla ja läpinäkyvillä eurooppalaisiin standardeihin perustuvilla menetelmillä. Lisätietoa näistä menetelmistä löytyy Rakennusteollisuuden sivuilta.

Koko elinkaaren kattavissa mittauksissa kivitalojen hiilijalanjälki on ollut likimain saman suuruinen kuin vaihtoehtoisillakin ratkaisuilla. Tämän lisäksi kivitalon mukana tulevat myös hyvä tilatehokkuus, kun kantavia pystyrakenteita on harvassa, massiivisuuden tuoma miellyttävä sisäilma ja energiatehokkuus sekä hyvä vikasietoisuus poikkeustilanteissa, kuten vesi- ja vuotovahinkotapauksissa.

Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat käytettävät materiaalit, mutta kokonaisuuden kannalta olennaisia ovat myös niiden kestävyys, kierrätettävyys ja uusiokäyttö. Tässä mielessä kivi on hyvin ympäristöystävällinen materiaali. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kivimateriaalit kiertävät jo nyt. Tiilelle ja betonille on olemassa toimiva, markkinaehtoinen kierrätys, jonka ansiosta materiaalien kierrätysaste ylittää 80 %.

Tästä Faktapankin osiosta löydät tietoa ja tutkimuksia kivipohjaisista rakennusmateriaaleista sekä niistä ominaisuuksista, jotka tekevät kivestä ympäristöystävällisen rakennusmateriaalin.