Kohti luontopositiivista rakentamista

Rakennusteollisuus RT:n julkaisema biodiversiteettitiekartta rohkaisee kohti rakennusalan luontopositiivista siirtymää ja esittää keinoja, joilla ala voi osallistua luontokadon pysäyttämiseen. Kivirakentajat tervehtivät ilolla tiekartan myötä toivottavasti lisääntyvää keskustelua rakentamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta.

Blogi | Jussi Mattila 26.10.2023

Rakennusteollisuus RT julkaisi 25.10.2023 rakennusalalle biodiversiteettitiekartan, jossa hahmotellaan suuntaviivoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tiekartta rohkaisee kohti rakennusalan luontopositiivista siirtymää ja esittää keinoja, joilla ala voi osallistua luontokadon pysäyttämiseen.

Kivirakentajat tervehtivät ilolla tiekartan myötä toivottavasti lisääntyvää keskustelua rakentamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta. On hienoa, että Rakennusteollisuus ottaa aktiivisen roolin toimintaympäristön muokkaamiseksi luontoystävällisempään suuntaan ja tukee yrityksiä muutoksessa.

Kivirakentamisen tuoteteollisuus on jo pitkään kehittänyt toimintaansa ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan, ja eteenpäin on menty pitkin harppauksin. RT:n biodiversiteettitiekartan tavoite, jonka mukaan luonto on näkyvästi ja mitattavasti elpymässä vuonna 2030, kirittää jatkamaan tätä työtä entistäkin määrätietoisemmin.

Kivirakentamisen vaikutukset luontoon

Luontokadon ajureita eli sitä aiheuttavia tekijöitä on useita. Kivipohjaisia rakennustuotteita valmistavan teollisuuden kannalta olennaisimmat liittyvät maankäyttöön ja ilmastonmuutokseen.

Monet kivi- ja savipohjaiset tuotteet on valmistusvaiheessa kuumennettava yli 1000 asteen lämpötilaan, jotta niille saadaan tarvittavat ominaisuudet loppukäytössä. Poltto on perinteisesti tehty fossiilisilla polttoaineilla, mutta yritykset ovat tehneet suuria investointeja polttoprosessin päästöjen vähentämiseksi. Tuotannon päästöjen vähentäminen onkin ylivoimaisesti vaikuttavinta, mitä tuotevalmistajat voivat luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehdä. Sementinvalmistuksen prosessiperäisiä päästöjä on niin ikään onnistuttu pienentämään merkittävästi käyttämällä enenevässä määrin vähähiilisiä seosaineita.

Kun puhutaan luontopositiivisuudesta, tarkoitetaan haittojen välttämisen ohella myös luonnon tukemista ja elvyttämistä. Tätäkin tuoteteollisuudessa tehdään muun muassa maankäyttöön liittyen.

Maankäytön vaikutukset luontoon syntyvät kiviaineksen ja saven otosta. Ne ovat paikallista toimintaa, joka vaikuttaa ottoalueiden luontoon toiminnan ajan. Useat yritykset ovat kuitenkin linjanneet, että toiminnan loputtua alueet tullaan palauttamaan parempaan lajikirjoon kuin ne olivat ennen toiminnan aloittamista. Tällaista aidosti vaikuttavaa, luontopositiivista toimintaa toivottavasti näemme tulevaisuudessa kasvavassa määrin.

Kierrätys ja uusiokäyttö kunniaan

Pyrittäessä säästämään luontoa on raaka-aineiden uusiokäytöllä suuri merkitys. Koska kivipohjaiset materiaalit ovat uusiutumattomia, on tärkeää, että niitä käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti. Betoni ja tiilet ovatkin täysin kierrätettäviä materiaaleja, ja niiden kierrätysprosentti on yli 80.

Murskattua betonia voidaan käyttää uudelleen joko betonin valmistuksessa tai erilaisissa maanrakennuskohteissa. Lisäksi rakennustuoteteollisuus kierrättää tuotteisiinsa myös muun teollisuuden materiaaleja: esimerkiksi tiiliteollisuus käyttää kierrätystiilien lisäksi myös erilaisia posliinisia astioita ja kylpyhuonekalusteita korvaamaan neitseellistä savea. Tiilen valmistuksessa jopa 40% käytetystä raaka-aineesta saattaakin jo olla kierrätettyä. Samoin sementtiteollisuus käyttää raaka-aineinaan vuosittain noin 400.000 tonnia erilaisia muun teollisuuden jätteitä.

Yhdessä eteenpäin

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on yhteiskuntamme yhteinen haaste, jota kukaan ei ratkaise yksin. Jotta Rakennusteollisuuden visio tulevaisuudesta, jossa luontokato on pysäytetty, toteutuu tavoitellussa aikataulussa, tarvitaan yhteistä tahtoa, laajaa ymmärrystä sekä konkreettisia tekoja – niin yrityksiltä kuin suunnittelijoilta, rahoittajilta, poliitikoilta ja monilta muiltakin tahoilta. Kivirakentajat ovat osaltaan valmiita ottamaan haasteen vastaan.

Tutustu Rakennusteollisuus RT:n biodiversiteettitiekarttaan täällä.