Kuorikivi-valueristeharkko on huolella kehitetty ja tarkasti tutkittu

Lammin Betoni kehitti Kuorikivi-valueristeharkkoaan yli kymmenen vuoden ajan. Tuotteistamista edelsi laaja tutkimusvaihe, jonka aikana optimoitiin tuotteen mitat ja muoto sekä varmistettiin riittävän hyvät tekniset ja työmaaominaisuudet.

Artikkeli | Vesa Tompuri 29.6.2021

Lammin Betoni teki päätöksen Kuorikivi-valueristeharkon tuomisesta markkinoille jo vuonna 2016. Päätöstä edelsi perusteellinen tuotekehitysprojekti, jossa olivat mukana Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT Expert Services Oy. Tavoitteena oli saada aikaan tuote, joka mahdollistaisi halkeamattoman ja saumattoman julkisivun ja sen nopean pinnoittamisen.

Ratkaisu löytyi ideasta tehdä ulkokuoren saumat riittävän tihein, 200 millimetrin välein niin, että mahdolliset hiushalkeamat jäävät haittaamattoman kapeiksi. Tällöin koko julkisivurakenne on jaettu pieniin, toisistaan erillään oleviin osiin, jolloin yksittäisessä ruudussa tapahtuvat muodonmuutokset jäävät paikallisiksi eikä rappaukseen muodostu näkyvää halkeilua.

Tavoitteena oli saada aikaan tuote, joka mahdollistaisi halkeamattoman ja saumattoman julkisivun ja sen nopean pinnoittamisen.

Laajat kokeet ennen työmaakäyttöä

Projektin seuraava vaihe oli optimoida harkkojen mitat ja muoto sekä määrittää riittävä kantavuus. Optimointi tuotti tulosta, sillä Kuorikiveä voi käyttää totuttua korkeammissa, jopa 5–8 -kerroksisissa taloissa.

Ulkomuotojen määrittämisen jälkeen testattiin harkon rappausalustaa. Säärasituskokeet tehtiin kolmen eri pinnoitevalmistajan tuotteita käyttäen. Varsinaisen pakkasrasituskokeen lisäksi myös pinnoittamattoman seinärakenteen kosteudenkestävyys varmistettiin sadetuskokeilla. Myös iskunkestävyys testattiin ja tuloksen mukaan Kuorikivi-julkisivu sijoittuu eristerappausrakenteille laaditun luokituksen vaativimpaan luokkaan.

Vielä tehtiin julkisivun veto- ja leikkausrasituskokeet, jotta Kuorikiven käyttö mahdollistuisi myös kerrostalojulkisivuissa. Niissä kantavuus todettiin riittäväksi.

Kaikki edellä mainitut kokeet tehtiin Tampereen teknillisessä yliopistossa, joka on nykyisin osa Tampereen yliopistoa. Ääneneristävyyskokeista vastasi VTT Expert Services Oy, nykyinen Eurofins Expert Services Oy.

Kiitosta työmaaominaisuuksista

Kun oli optimoitu tuotteen käytettävyyttä ja selvitetty kaikki sen tärkeät tekniset ominaisuudet, oli aika edetä pilottikohdevaiheeseen. Niissä oli olennaista paitsi tuotteen asennus myös sen toimivuus valmiissa rakenteessa.

Työmailla muun muassa Lohjalla, Porissa, Raumalla ja Seinäjoella tulivat todennetuiksi Kuorikiven edut: helppo valettavuus, raudoitusten ja putkivetojen nopeus sekä se, että rappaus päästiin aloittamaan heti harkkorakenteen pystytyksen jälkeen. Lisäksi havaittiin, että valu tarvitaan vain harkkorakenteen toiselle puolelle. Tämä sekä tehostaa asennusta että parantaa turvallisuutta.