Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen palkittiin vuoden 2020 betonirakenteena

Helsingin Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen laajennusosineen on vuoden 2020 betonirakenne. Sen valinnassa nousivat esiin vaativa ja taitava arkkitehti- ja rakennesuunnittelu sekä laadukas rakennuttaminen ja toteutus, jossa betonilla on merkittävä osa näkyvää lopputulosta.

Artikkeli | Tia Härkönen 21.1.2021

Betonirakenteet ja -pinnat ovat laajalti esillä Olympiastadionin korjaus- ja laajennustyössä niin ulko- kuin sisätiloissa. Tehty perusparannus ja laajennustyö on toteutettu hienostuneesti ja suojellun rakennuskokonaisuuden rakennustaiteelliset arvot huolella säilyttäen.

Arkkitehtien Yrjö Lindegrenin ja Toivo Jäntin suunnittelema Olympiastadion valmistui vuonna 1938. Stadionin vuoden 2020 ulkoarkkitehtuuri rakentuu entistetystä 1930-luvun betoniarkkitehtuurista, 1950-luvun peruskorjatuista osista sekä uudesta pohjoisaukiosta betonisine palvelukatoksineen. Sisätiloihin palautettu selkeys ja toiminnallisuus on päivitetty vastaamaan nykytapahtumien tarpeita. Valo, rakenteet ja materiaalit yhdistettynä käytettävyyteen ja koettavuuteen ovat olleet suunnittelun lähtökohtina. 1930-luvun osan tilat palvelevat monikäyttöisinä tapahtumien oheistiloina entistä paremmin. Kolmannen kerroksen tiloihin on tehty uudet yhteydet katsomoon. Tilojen
materiaalit ja värisävyt on palautettu alkuperäiseen asuun.

Uudet laajennustilat on rakennettu maan alle: monikäyttöisiä liikuntatiloja rajaava uusi läntinen galleria, juoksuratojen alle huolto- ja talotekniikkatunneli sisäjuoksuratoineen ja pohjoisen logistiikka- sekä koilliskaarteen monitoimitilat.

Betonin kestävät ominaisuudet tulevat esiin niin rakenteissa ja käyttöpinnoissa. Uudet rakenteet ja -pinnat on sovitettu alkuperäiseen  mittakaavaan, joissa korostuvat betonin yksiaineisuus ja rakenteellisuus. Rapatut julkisivut näkyvine betonirakenteineen on uusittu alkuperäisten mukaisesti.

”Uudet katsomosisäänkäynnit ja 11 paikallavalettua portaikkoa on sovitettu taitavasti kaarteiden betonirakenteiden ja julkisivujen rytmiin”, kiittää tuomaristo.

Peruskorjauksen yhteydessä vanhat betoniset lippukioskit säilytettiin ja korjattiin. Alkuperäinen, A-pääkatsomon betoninen katos entisöitiin. Vanha katos vahvistettiin kantavan betonirakenteen pintaan liimattavilla hiilikuituvahvikkeilla ja olemassa olleet rakenteet detaljeineen on palautettu 1930-luvun asuun uusia innovatiivisia rakennetekniikoita käyttäen. Stadionin alle louhittujen uusien kellaritilojen louhintatyöt olivat haasteelliset. Vanhat kantavat rakenteet oli tuettu kallionvaraisesti, joten uusien alapuolisten tilojen rakentaminen vaati  mittavaa louhintaa vanhojen rakenteiden alapuolella. Stadionmaljan pohjoispuolelle tehtiin maanalainen laaja logistiikkatila, jonka rakenteet ja jälkijännitetyt paikallavaletut betonirakenteet ovat poikkeuksellisen massiivisia.

Myös uuden katsomokatoksen kuormat, vanhojen kehärakenteiden rakennusstatiikka, tuulikuormat ja palotekniset haasteet olivat haastavat. Kasvaneiden kuormitusten johdosta vanhoja kehäpilareita vahvistettiin uudella teräsbetonisella vahvistusmanttelilla. Myös katsomokehien perustuksia vahvistettiin.

”Kohde on vaatinut erityisosaamista sekä uuden ja vanhan materiaalin että teknologian yhteensovittamista. Hankkeessa on hyödynnetty uusia työ- ja korjausmenetelmiä, joita on ideoitu ja kehitetty yhteisissä työpajoissa. Hankkeen suunnittelu ja johtaminen ovat olleet poikkeuksellisen haastavia kokonaisuuksia. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, eri osapuolten ja erityisasiantuntijoiden saumattomasta yhteistyöstä, ensiluokkaisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja käsityötaidosta”, korostaa tuomaristo.

Olympiastadionin kokonaisala on yhteensä 36 000 bruttoneliötä, josta uusia tiloja on 20 000 bruttoneliötä. Stadionin perusparannus- ja uudistamishanke toteutettiin vuosina 2016-2020. Katsomokapasiteetti on 36 200 istuinta ja konserttikapasiteetti jopa 50 000.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Tilaaja: Stadion-säätiö
Rakennuttaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit NRT Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
Asiantuntija: Museovirasto
Projektinjohtourakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy