Perinteistä käsityön laatua uusilla twisteillä

Kaupunkiympäristöissä on nykyisin runsaasti kohteita, jotka on toteutettu hyvää käsityöläisperinnettä noudattaen, mutta sopivasti uudella twistillä. Tiilet ja harkot ovat tästä hyvä esimerkki: pienistä kappaleista rakentaminen luo vapautta muodoille.

Blogi | Tiina Kaskiaro 16.10.2020

Ihmisten tapa asua on murroksessa kaupungistumisen myötä ja siitä aiheutuu muutoksia myös rakentamiseen. Pientalojen vuosittaiset aloitusmäärät ovat historiallisen alhaisella tasolla, kaupunkimainen pienimuotoinen asuminen hakee muotoaan ja kerrostaloasuminenkin on muuttunut asuntokokojen pienentyessä.

Rakennusmateriaalien valmistajien on osaltaan vastattava muutoksen tuomiin uusiin tarpeisiin. Kilpailussa pysytään mukana vain tarjoamalla uusia tai päivitettyjä ratkaisuja. Useat rakennuttajat ovat viime aikoina alkaneet entistä enemmän arvostaa perinteisiä yksinkertaisia rakenteita, koska niillä on monia todennettuja etuja. Niiden avulla voidaan toteuttaa pitkäikäisiä, monimuotoisia ja muuntojoustavia rakennuksia, jotka kestävät ajan hammasta. Lisäksi kivi- ja paikallarakentamisen edut toteutuvat jopa vaihtoehtoisia ratkaisuja kustannustehokkaammin.

Rakennuksissa hyödynnetään jälleen niin massiivista tiiliseinää kuin innovatiivisia keraamisia kennoharkkoja, joilla saadaan vanhaa massiivitiilirakennetta vastaavat ominaisuudet vähemmällä työmäärällä. Harkkorakentaminen on puolestaan laajentunut pientaloista kerrostaloihin. Siinä yhtenä etuna on, että harkkorakenteisessa kerrostalossa voidaan töitä jatkaa suunnitelmien muuttamisenkin jälkeen heti.

Laadukkaat, toisiaan täydentävät muuratut ja rapatut julkisivut istuvat luontevasti jo olemassa olevaan ympäristöön. Ne luovat pitkäikäistä, kauniisti ikääntyvää kaupunkikuvaa. Loistava esimerkki tästä on muun muassa Arkkitehtuurin Finlandia 2020 -palkinnon voittanut Olympiastadion peruskorjaus. Siinä muuratut rakenteet ovat keskeisessä roolissa vaativien muotojen mahdollistajina.