Rakennuksilla on selkeä vaikutus hyvinvointiin

Peräti 85 % vastaajista sanoi ”Erittäin paljon” tai ”Melko paljon”, kun heiltä kysyttiin, kuinka paljon he arvioivat kodin vaikuttavan rakennuksena heidän hyvinvointiinsa. Vastaava prosentti työpaikkoja koskien oli 67. Puhdas ja raikas sisäilma nousi hyvän työpaikan tärkeimmäksi kriteeriksi.

Artikkeli | Vesa Tompuri 26.3.2021

Saint-Gobainin strategian ytimessä ovat mukavuus ja vastuullisuus. Vastuullisuuteen kuuluvat muun muassa vähähiilisyys, kiertotalous ja resurssitehokkuus. Mukavuus lähtee puolestaan yksilön tarpeiden huomioimisesta.

– Halusimme selvittää (*), miten suomalaiset suhtautuvat koteihin ja työpaikkoihin rakennuksina, jotta osaamme jalkauttaa yhtiön strategian Suomeen oikealla tavalla, kertoo markkinointijohtaja Viktor Lax Saint-Gobain Finlandilta.

Tulos ei ollut yllättävä.

– Sisäilman laatu nousi tutkimuksessa ihan kärkeen niin kodeissa kuin työpaikoilla. Ja kääntäen: huono sisäilma koettiin eniten työpaikkaa
heikentäväksi ominaisuudeksi – jopa yli melun, kuumuuden, pölyn ja hajun. Sisäilman laadun merkitys on siis todella suuri ihmisten kokeman hyvinvoinnin kannalta, Lax painottaa.

Rakennetaan kerralla oikein

Viime aikoina sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat nousseet useasti esiin. Teknisen asiantuntijan Vesa Räsäsen mukaan se on merkki ennen kaikkea tietoisuuden lisääntymisestä.

– Viime vuosina on tehty paljon työtä puhtaan sisäilman turvaamiseksi. Uusia toimintatapoja on otettu suunnitteluun, valvontaan ja toteutukseenkin. Esimerkiksi Kuivaketju 10 -toimintatapa on otettu käyttöön useimmissa kaupungeissa. Sitä on jo käytetty tuhansissa projekteissa, hän kertoo.

– Samoin ranta- ja korkean rakentamisen ohjeita on tiukennettu, jotta rakenne kestää muun muassa viistosateen ja ilmastonmuutoksen tuomat sääilmiöt.

– Primäärinä tavoitteena tulee tehdä alun perin pitkäaikaisia ja terveellisiä rakentamisen ratkaisuja. Kyse ei ole siis yksittäisten tuotteiden valinnasta, vaan rakennuksesta  kokonaisuutena. Elinkaarimallilla toteutettavat koulut ja päiväkodit ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten rakentamisen laatua pyritään oikeasti parantamaan. Kun urakoitsijalle jää vaikkapa 25 vuoden huolto- ja kunnossapidon vastuu rakennuksesta, se myös miettii, mikä on sisäilman laadun kannalta paras ratkaisu.

Pohjoismaat otsikoissa

Vesa Räsäsen mukaan sisäilmaotsikot ovat pitkälti pohjoismainen ilmiö.

– Täällä sisäilma on parempaa kuin muualla, mutta asiasta keskustellaan enemmän. Mutta onneksi näin. Olemme Ruotsin kanssa eturintamassa puhumassa terveellisen sisäilman puolesta. Saksassa homeet maalataan piiloon, Räsänen toteaa.

Weber on viime aikoina kiinnittänyt vahvasti huomiota myös matala-alkalisten tasoitteiden käyttöön betonilattian ja pinnoitteen kuten muovimaton välissä.

– Kun tieto lisääntyy, muovimateriaaleihin liittyvät ongelmat tulevat vähenemään. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyössä eri osapuolten kanssa voimme kehittää koko alaa hyödyntäviä ratkaisuja. Vähähiilisen rakentamisen ja terveellisten sekä turvallisten ratkaisujen tulee olla rakentamisen keskiössä, Räsänen sanoo.

(*) Saint Gobain Finland Oy:n Taloustutkimuksella teettämä tutkimus 2020, kohderyhmänä ovat 20–74-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti, n 807, vastaajat kiintiöity sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan valtakunnallisesti edustavaksi