Seuraavan hallituksen on purettava rakentamisen sääntelyn siilot

Iso ja yhteinen tavoite julkisen sektorin työssä on viime vuosina koskenut siiloutuneen valmistelun purkamista poikkihallinnolliseksi ja näin laajemman tarkastelun kohteeksi. Eräs paljon esillä ollut esimerkki koskee sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista. On väitetty, että paremmalla lainsäädännön kokonaisvalmistelulla ja muun muassa perustuslain huomioimisella olisi vältetty useita koetuista karikoista.

Blogi | Jussi Mattila 5.12.2018

Vuoropuhelu ja laajan asiantuntijuuden hyödyntäminen tuottaa kiistatta kokonaisvaltaisia hyötyjä. Sitra on muotoillut ajatuksen siilojen purkamisesta toimivasti: ”yhteiskunnan kehityksen kannalta merkityksellistä tietoa syntyy etenkin eri organisaatioiden rajapinnoilla.” Rakentaminen ei elinkeinotoiminnan tai politiikan lohkona eroa tässä suhteessa muista.

Kivirakentajat ovat asettaneet eduskuntavaalitavoitteikseen kolmen tärkeän kiven kääntämisen. Ajatus on, että vauraan ja hyvinvoivan Suomen rakentamisessa on käännettävä kaikki tarvittavat kivet toimivien keinojen löytämiseksi. Ensimmäinen teemamme koskee juuri siilotonta ja sujuvaa rakentamisen sääntelyä.

Maankäyttö, rakentaminen, asuminen ja liikenne muodostavat valtavan suuren, yhteen kytkeytyneen kokonaisuuden, jonka kehittämisessä on koko ajan pidettävä katse isossa kuvassa. Eli siinä, miten järjestämme rakennetun ympäristön ihmisten hyvää asumista ja elämää tukien, ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja taloudellista toimeliaisuutta kannustaen.

Kaavoitus on luonnollisesti keskiössä, kun työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista parannetaan. Samalla siinä on tärkeää ja järkevää pitää päällä ”sordiinoa” ja antaa suunnittelijoiden, rakentajien ja ennen muuta asujien itse vaikuttaa yksityiskohtaisiin kysymyksiin vaikkapa rakentamisen materiaaleja koskien. Yksilölliset tarpeet vaihtelevat ja markkinoiden tarjonta vastaa tunnetusti hyvin kysyntään.

Samalla kun rakennetun ympäristön sääntelyä on siis perusteltua koota yhteen, on sääntelyä itsessään tarkasteltava maalaisjärjellä. Hyvä poikkihallinnollinen sääntelyn kehittäminen ei tarkoita lisää sääntelyä, vaan parempaa sääntelyä. Yksi tapa hallinnollisesti ratkaista tämä horisontaalinen ja vertikaalinenkin haaste on koota rakennetun ympäristön asiat yhden ministerin salkkuun tulevassa hallituksessa. Siinä tulevalle hallitukselle ensimmäinen kivi käännettäväksi.