Kolme kiveä käännettäväksi

Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden haasteista on kaupungistuminen ja sitä myöten rakennetun ympäristön kysymykset. Tämä sivu antaa tietoa ja ajatuksia kaikille rakentamisen tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Sekä tulevaisuuden hyvän elintason turvaava taloudellinen kasvu että ympäristön kestävyydestä huolehtiminen päästöjä vähentämällä ovat haasteita, joihin vastaukset löytyvät juuri tiheän asutuksen ja elämisen kaupungeista.

Talouskasvu syntyy kaupungeissa ja toimeliaisuus vaikuttaa ympäristöön. Kaupungit toimivat siis entistä enemmän yhteiskunnan kehityksen kiihdyttiminä. Kestävä kaupungistuminen on yhteiskunnallinen valinta, jolla Suomi vastaa kansainvälisiin megatrendeihin ja rakentaa hyvän elämän kivijalan myös tuleville sukupolville.

Kiviainespohjainen rakentaminen on yhteiskuntamme konkreettinen kulmakivi

Kiviainespohjaiset materiaalit ovat tulevaisuuden valinta kestävyytensä ja laatunsa myötä. Haluamme käydä aktiivista vuoropuhelua tulevaisuuden rakentamisesta kanssasi.

Lähde mukaan ja käännä kolme kiveä kanssamme:

  1. Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena
  2. Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä
  3. Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

 

Kivi kolme: Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Järkevä rakentaminen on tulevaisuusinvestointi.

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä yli 30 prosenttia liittyy rakennu…

Kivi kaksi: Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä

Rakentaminen on kehityksen merkki. Uutta luodaan ja vanha väistyy.

Rakentamisessa politiikalla määritetään tavoitte…

Kivi yksi: Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena

Rakentaminen on kokonaisvaltaista toimeliaisuutta. Se vaikuttaa laajasti talouden ja työllisyyden kehittymiseen sekä hyvinvointiin…