Sitran raportissa oikeita rakennuspalikoita

Kansanvallan ”peruskorjauksen” tarve on ilmeinen: äänestysaktiivisuus on laskenut, luottamus poliittisen järjestelmän instituutioihin on heikentynyt ja pitkän aikavälin näkymän sijaan katse on useimmiten maksimissaan yksittäisen hallituskauden neljässä vuodessa.

Blogi | Jussi Mattila 26.2.2018

Sitran vanhempina neuvonantajina toimivat Jouni Backman ja Liisa Hyssälä ovat laatineet työpaperin kansanvallan kehittämisestä. ”Peruskorjauksen” tarve on ilmeinen: äänestysaktiivisuus on laskenut, luottamus poliittisen järjestelmän instituutioihin on heikentynyt ja pitkän aikavälin näkymän sijaan katse on useimmiten maksimissaan yksittäisen hallituskauden neljässä vuodessa. Hallituskauden edetessä ja vaalien lähestyessä näkymä lyhenee vielä entisestään, vaikka sen soisi päinvastoin pitenevän.

Kivirakentajat tunnistavat esitetyt haasteet. Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista olisi mahdollisimman suuri johdonmukaisuus ja ennakoitavuus sen kehittämisessä. Tämä lisää keskinäistä luottamusta ja tukee näin sekä taloudellista toimintaa että vireää kansalaisyhteiskuntaa. Pidempi näkymä yhdistettynä faktapohjaisen valmisteluun rakentaisi uutta dynaamista toimintaympäristöä.

Tällä hetkellä suuret ilmiöt ja trendit, kuten kaupungistuminen ikään kuin liukuvat huomaamatta agendalle ilman kokonaisvaltaista pohdintaa, koska ne perinteisen järjestelmän puitteissa siiloutuvat moneen eri hallinnonalaan ja valmisteluputkeen. Kaupungistumistakin voidaan tarkastella vaikkapa asumisen, eriarvoisuuden, talouskasvun, elinkeinopolitiikan, luovuuden, ympäristövaikutusten, sosiaalisten suhteiden tai yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta. Helsingin pormestariin Jan Vapaavuoreen henkilöityvä uuden kokoavan kaupunkipolitiikan nousu onkin tervetullut.

Demokratiassa on siis ponnistettava siiloista ylös ja ulos, kohti yhteistä ja pidempää aikahorisonttia. Luottamusta tulee lisätä myös valmistelun vahvistamisella. Asiantuntijuus kiistetään herkästi tämän päivän keskusteluissa. Mikäli ideologisista ja helposti vastakkainasettelua synnyttävistä toimintamalleista kyettäisiin siirtymään vahvasti politiikan sekä tutkitun tiedon toisiinsa kytkevään tapaan, voittaisivat parempien lopputulosten myötä kaikki.

Työpaperi kritisoi myös puolueiden ”ulkoistaneen poliittisen vaikuttamisen markkinoille”. Tämän kritiikin voi tulkita huolena perinteisen edustuksellisen demokratian ja sen sisällä puoluekoneen toimintakyvystä uusien ideoiden esittämisessä ja yhteisen agendan luomisessa. Toisaalta sitä ei voi pitää huolestuttavana, jos muu yhteiskunta yrityksen, kansalaisjärjestöt ja ennen muuta kansalaiset mukaan lukien osallistuvat aiempaa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myös kivirakentajat aikovat olla jatkossakin vaikuttaja ja keskustelukumppani yhteiskunnan kehittämisessä.