Tiiliteollisuusliitto 90 vuotta: Tiili on myös tulevaisuuden materiaali

Tiiliteollisuuden 90-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin 14.11.2019 Helsingin Paasitornissa. Tilaisuudessa esiintyivät liiton puheenjohtaja Jaakko Raikkonen sekä arkkitehdit Sakari Mentu ja Mario Botta.

Artikkeli | Kai Tarkka 15.11.2019

Kotimainen tiiliteollisuus yhdistyi Suomen Tiiliteollisuusliitto ry:n perustamisella jo vuonna 1929. Liitto on valvonut ja edistänyt tiiliteollisuuden yhteisiä, teknillisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja lainopillisia etuja Suomessa. Nykyisin liitto edistää erityisesti oikeaoppista tiilirakentamista Suomessa.

90 vuotta ei ole tiilelle vielä aika eikä mikään

Suomen Tiiliteollisuusliiton puheenjohtaja Jaakko Raikkonen muistutti tilaisuuden aluksi tiilen kestävyydestä. Toista yhtä kestävää rakennusmateriaalia on vaikea löytää.

– 90 vuotta on pitkä ikä ihmiselle, mutta tiilelle se ei ole vielä aika eikä mikään, totesi Raikkonen.

Tiiliteollisuus on ottanut Suomessa ympäristöasiat vakavasti. Itse materiaali – tiili – on hyvin kierrätettävä, mutta myös tiilien valmistus tapahtuu Suomessa hyvin vähäpäästöisesti. Tiilen hiilijalanjälki on siis hyvin pieni.

– Tiilen tulevaisuus näyttää hyvältä ja sen avulla tarjoamme hyvän elinympäristön myös tuleville sukupolville, tiivisti Raikkonen.

Suomi rakentui tiilestä

Arkkitehti Sakari Mentu esitteli omassa esityksessään tiilen käytön historian Suomessa 1000-luvulta nykyaikaan. Nykyisin Helsingin kaupungilla työskentelevä Mentu on tehnyt pitkän uran myös Museovirastossa ja perehtynyt erityisesti tiilirakentamiseen.

– Esitykseni otsikko on ”Suomi rakentui tiilestä”. Todellisuudessa Suomi on tietysti rakentunut tiilen lisäksi myös monesta muustakin rakennusaineesta. Voidaan kuitenkin sanoa, että tiili on ollut aina läsnä siellä, missä järjestäytynyt yhteiskuntakin on ollut, painotti Mentu.

Tiilen voima lähtee maasta

Juhlaseminaarin viimeisimpänä esiintyjänä oli sveitsiläinen arkkitehti Mario Botta. Hän esitteli suunnittelemiaan tiilitaloja, joista moni on rakennettu Sveitsin Luganoon. Botta on ollut erityisen innostunut poltetun tiilen käytöstä rakennuksissaan.

– Minusta rakennuksissa käytettävän materiaalin pitäisi näkyä ja antaa puhua rakennuksen käyttäjien kanssa. Jopa 1000 vuotta kestävän tiilen voima lähtee maasta ja siksi se on kiinnostanut minua erityisesti, sanoi Botta Suomen Tiiliteollisuusliiton juhlaseminaarissa.