Huomisen Suomi – kivirakentamisen matka jatkuu

Suomen matkassa -kampanjalla juhlistimme vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Kävimme kampanjassa läpi jokaisen itsenäisyyden vuosikymmenen peilaten yhteiskunnallista kehitystä ja ajan ilmiöitä kiviainepohjaiseen rakentamiseen.

Niin vallan linnakkeet eduskunnasta valtioneuvoston linnaan, hyvinvointivaltion instituutiot sairaalasta kulttuurilaitoksiin ja edelleen kouluihin kuin eri aikakausien muut virstanpylväät asuinrakennuksista ikonisten yritysten pääkonttoreihin, on kaikki rakennettu kivestä.

Nyt kivirakentamisen matka jatkuu. Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Kivessä on tulevaisuus.

Huomisen Suomi käy läpi erilaisia kiviainespohjaisen rakentamisen innovaatioita, joilla vastataan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Ilmastonmuutos, kuluttajien yksilöllistyvät tarpeet, kaupunkikulttuurin kehitys ja rakennetun ympäristön asema talouden ytimessä korostuvat uusissa ratkaisuissa. Kaupungistumisen tuodessa entistä enemmän ihmisiä yhteen, tukevat kivirakentamisen innovaatiot kestävää kaupungistumista.

Tervetuloa mukaan matkalle huomisen Suomeen!

 

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungistumisaste on kasvanut, vaikka se edelleen arvioidaan teollisuusmaana matalaksi. Kasvava väestö vaatii kaupungeilta ja rakennetulta ympäristöltä entistä enemmän. Kuluttajan, käyttäjän ja asujan tavoitteet painavat vaakakupissa.

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastatessa merkittävästä osasta päästöjä, on energiatehokkuuden kasvattaminen nähty tärkeäksi vaikuttavaksi valinnaksi. Ilmaston ohella ihmisten hyvinvointi laajemmin on korostunut. Esimerkiksi hyvään asumiseen liittyen sisäilmasta ja pienhiukkasista tiedetään tänään paljon enemmän kuin vielä muutama vuosikymmen sitten.