Huomisen Suomi – kivirakentamisen matka jatkuu

Suomen matkassa -kampanjalla juhlistimme vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Kävimme kampanjassa läpi jokaisen itsenäisyyden vuosikymmenen peilaten yhteiskunnallista kehitystä ja ajan ilmiöitä kiviainepohjaiseen rakentamiseen.

Niin vallan linnakkeet eduskunnasta valtioneuvoston linnaan, hyvinvointivaltion instituutiot sairaalasta kulttuurilaitoksiin ja edelleen kouluihin kuin eri aikakausien muut virstanpylväät asuinrakennuksista ikonisten yritysten pääkonttoreihin, on kaikki rakennettu kivestä.

Nyt kivirakentamisen matka jatkuu. Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Kivessä on tulevaisuus.

Huomisen Suomi käy läpi erilaisia kiviainespohjaisen rakentamisen innovaatioita, joilla vastataan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Ilmastonmuutos, kuluttajien yksilöllistyvät tarpeet, kaupunkikulttuurin kehitys ja rakennetun ympäristön asema talouden ytimessä korostuvat uusissa ratkaisuissa. Kaupungistumisen tuodessa entistä enemmän ihmisiä yhteen, tukevat kivirakentamisen innovaatiot kestävää kaupungistumista.

Tervetuloa mukaan matkalle huomisen Suomeen!

 

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…