Käsi kädessä rakennusterveyttä ja lasten oikeuksia

Vihaiset äidit on ryhmä naisia, jotka puolustavat lasten oikeuksia terveeseen sisäilmaan. Totuus on, että sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja on ympäri Suomea, koska rakennusten kunnosta ei ole huolehdittu, sisäilmaongelmia salataan ja korjauksia siirretään tai tehdään pintapuolisia korjauksia, joiden jälkeen rakennusten väitetään olevan kunnossa. Kärsijöinä tässä ovat ennen kaikkea lapset, jotka altistuvat sisäilman myrkyille.

Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja?

Koordinoivat ministeriöt julkaisivat uuden aloitteen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen lisäämiseksi. Koska julkiset hankinnat muodostavat kokonaisuudessaan valtavan suuren resurssipotin, on niiden kehittäminen myös merkittävä kysymys. Pelkästään kuntien korjausvelaksi arvioidaan tällä hetkellä 2,7 miljardia euroa.

Suomi ansaitsee rakennetun ympäristön ministerin

Vuoden 2019 huhtikuun eduskuntavaalit lähestyvät vääjäämättä. Niihin valmistaudutaan eri puolilla yhteiskuntaa. Ministeriöt valmistelevat tulevaisuuskatsauksiaan, puolueet omia ohjelmakokonaisuuksiaan ja myös muu yhteiskunta kirkastaa yhteiskunnallisia tavoitteitaan.

Sitran raportissa oikeita rakennuspalikoita

Kansanvallan ”peruskorjauksen” tarve on ilmeinen: äänestysaktiivisuus on laskenut, luottamus poliittisen järjestelmän instituutioihin on heikentynyt ja pitkän aikavälin näkymän sijaan katse on useimmiten maksimissaan yksittäisen hallituskauden neljässä vuodessa.

Hyvän sisäilman neljä vinkkiä

Vietämme valtaosan ajastamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on tärkeä hyvän elämän perustekijä. Asiantuntija on tässäkin paras tuki, mutta jokainen voi myös itse pitää huolta hyvän sisäilman edellytyksistä.

Rakennuksia on helppo laiminlyödä, koska ne eivät äänestä

Politiikkaa ja poliitikkoja arvioidaan usein sitä tosiasiaa vasten, että he ovat ensisijaisesti työstään vastuussa omille äänestäjilleen. Yhteiskunnan kokonaisetua peilataan aina konkreettisiin, omaan vaalipiiriin kohdistuviin työllisyys-, talous- tai vaikkapa palvelujen saatavuutta koskeviin vaikutuksiin.