Kohti vähähiilistä kivirakentamista

Kun rakentamisen ympäristövaikutuksien arvioinnissa huomioidaan rakennusten koko elinkaari, kivitalojen hiilijalanjälki on ollut likimain saman suuruinen kuin vaihtoehtoisillakin ratkaisuilla.

Artikkeli | Tia Härkönen 9.8.2023

Kivirakentamisen alalla on tehty jo pitkään tuloksellista työtä päästöjen vähentämiseksi. Niin tuotannon prosessit kuin käytettävät materiaalit ja niiden kierrätysmahdollisuudet ovat kehittyneet merkittävästi, ja uusien tehokkaiden ratkaisujen pohjalta rakentuvat huomisen vähähiiliset kaupungit.

Mielikuva kivimateriaalien ilmastovaikutuksista onkin monelta osin vanhentunut eikä vastaa nykytilannetta, tulevaisuudesta puhumattakaan.

Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat käytettävät materiaalit, mutta kokonaisuuden kannalta olennaisia ovat myös niiden kestävyys, kierrätettävyys ja uusiokäyttö. Tässä mielessä kivi on hyvin ympäristöystävällinen materiaali. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kivimateriaalit kiertävät jo nyt. Tiilelle ja betonille on olemassa toimiva, markkinaehtoinen kierrätys, jonka ansiosta materiaalien kierrätysaste ylittää 80 %.

Kivitalon mukana tulevat myös hyvä tilatehokkuus, kun kantavia pystyrakenteita on harvassa, massiivisuuden tuoma miellyttävä sisäilma ja energiatehokkuus sekä hyvä vikasietoisuus poikkeustilanteissa, kuten vesi- ja vuotovahinkotapauksissa.

Rakentamisen ympäristövaikutuksien arvioinnissa on otettava huomioon rakennusten koko elinkaari. Vaikutusten mittaaminen ja osoittaminen on mahdollista luotettavilla ja läpinäkyvillä eurooppalaisiin standardeihin perustuvilla menetelmillä.