Kivi kolme: Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Järkevä rakentaminen on tulevaisuusinvestointi.

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä yli 30 prosenttia liittyy rakennusten käyttöön. Valtaosa rakennusten päästöistä syntyy edelleen niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta eli lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä, sekä huoltamisesta ja korjaamisesta.

Viisailla valinnoilla taataan aidosti kestävät ratkaisut

Rakennusmateriaalit ovat vain välituotteita, eikä rakennuksen hiilijalanjälki ole rakennusosiensa hiilijalanjälkien summa. Monesti yksittäisten materiaalien ja tuotteiden suurempi hiilijalanjälki on perusteltu, jotta päästäisiin koko rakennuksen osalta mahdollisimman pieniin elinkaaren aikaisiin päästöihin.

”Kestävä rakentaminen vaatii jatkuvaa työtä”

Kivi kolme: Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Järkevä rakentaminen on tulevaisuusinvestointi.

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä yli 30 prosenttia liittyy rakennu…

Kivi kaksi: Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä

Rakentaminen on kehityksen merkki. Uutta luodaan ja vanha väistyy.

Rakentamisessa politiikalla määritetään tavoitte…

Kivi yksi: Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena

Rakentaminen on kokonaisvaltaista toimeliaisuutta. Se vaikuttaa laajasti talouden ja työllisyyden kehittymiseen sekä hyvinvointiin…