Kivi kolme: Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Järkevä rakentaminen on tulevaisuusinvestointi.

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä yli 30 prosenttia liittyy rakennusten käyttöön. Valtaosa rakennusten päästöistä syntyy edelleen niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta eli lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä, sekä huoltamisesta ja korjaamisesta.

Viisailla valinnoilla taataan aidosti kestävät ratkaisut

Rakennusmateriaalit ovat vain välituotteita, eikä rakennuksen hiilijalanjälki ole rakennusosiensa hiilijalanjälkien summa. Monesti yksittäisten materiaalien ja tuotteiden suurempi hiilijalanjälki on perusteltu, jotta päästäisiin koko rakennuksen osalta mahdollisimman pieniin elinkaaren aikaisiin päästöihin.

”Kestävä rakentaminen vaatii jatkuvaa työtä”

Kivi kolme: Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Järkevä rakentaminen on tulevaisuusinvestointi. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä yli 30 prosenttia liittyy rakennusten käyttöön. Valtaosa rakennusten päästöistä syntyy edelleen niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta eli lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä, sekä huoltamisesta ja korjaamisesta.

Kivi kaksi: Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä

Rakentaminen on kehityksen merkki. Uutta luodaan ja vanha väistyy. Rakentamisessa politiikalla määritetään tavoitteet ja markkinoilla keinot. On olennaista, että päätöksentekijät määrittelevät rakentamisen tavoitteet, joihin yritykset etsivät parhaat ratkaisut. Jokainen materiaali tuottaa ratkaisuja ja innovaatioita yhteiskunnan haasteisiin ympäristöjalanjäljestä sisäilmaan.

Kivi yksi: Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena

Rakentaminen on kokonaisvaltaista toimeliaisuutta. Se vaikuttaa laajasti talouden ja työllisyyden kehittymiseen sekä hyvinvointiin. Kehityksen hallinnassa on päästävä sirpaleisuudesta kokonaisuuksien hallintaan. Rakennetun ympäristön kysymykset yhden ministerin salkussa ohjaisivat pitkäjänteistä kehitystä liittyen maankäyttöön, rakentamiseen, asumiseen ja liikenteeseen.