Kivi yksi: Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena

Rakentaminen on kokonaisvaltaista toimeliaisuutta. Se vaikuttaa laajasti talouden ja työllisyyden kehittymiseen sekä hyvinvointiin.

Kehityksen hallinnassa on päästävä sirpaleisuudesta kokonaisuuksien hallintaan. Rakennetun ympäristön kysymykset yhden ministerin salkussa ohjaisivat pitkäjänteistä kehitystä liittyen maankäyttöön, rakentamiseen, asumiseen ja liikenteeseen.

Kaiken takana on kaavoitus

Avain alueiden menestymiseen on taata sujuva kaavoitusprosessi, joka takaa työvoiman liikkuvuuden ja kohtuuhintaisen asumisen. Hyvin yksityiskohtainen sääntely nostaa turhaan asuntojen hintoja ja estää vanhojen rakennusten muunnon esimerkiksi asuinkäyttöön. Ihmisten asumistoiveet vaihtelevat ja yhteiskunnan tulisikin taata monipuolisesti erilaiset asumisen mahdollisuudet.

”Monipuolinen kaavoitus mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen”

 

Pientaloteollisuus PTT ry:n video antaa näkökulmaa kaupungistuvan Suomen kaavoitukseen.

Kivi kolme: Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Järkevä rakentaminen on tulevaisuusinvestointi. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä yli 30 prosenttia liittyy rakennusten käyttöön. Valtaosa rakennusten päästöistä syntyy edelleen niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta eli lämmittämisestä ja jäähdyttämisestä, sekä huoltamisesta ja korjaamisesta.

Kivi kaksi: Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä

Rakentaminen on kehityksen merkki. Uutta luodaan ja vanha väistyy. Rakentamisessa politiikalla määritetään tavoitteet ja markkinoilla keinot. On olennaista, että päätöksentekijät määrittelevät rakentamisen tavoitteet, joihin yritykset etsivät parhaat ratkaisut. Jokainen materiaali tuottaa ratkaisuja ja innovaatioita yhteiskunnan haasteisiin ympäristöjalanjäljestä sisäilmaan.

Kivi yksi: Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena

Rakentaminen on kokonaisvaltaista toimeliaisuutta. Se vaikuttaa laajasti talouden ja työllisyyden kehittymiseen sekä hyvinvointiin. Kehityksen hallinnassa on päästävä sirpaleisuudesta kokonaisuuksien hallintaan. Rakennetun ympäristön kysymykset yhden ministerin salkussa ohjaisivat pitkäjänteistä kehitystä liittyen maankäyttöön, rakentamiseen, asumiseen ja liikenteeseen.