Reilu kilpailu kannattaa

Hyvä ja tasapuolinen valmistelu turvaa toimivat markkinat ja säästää julkisia resursseja. Markkinaehtoisella rakentamisella saadaan aikaan kustannustehokasta, innovatiivista, kestävää ja vähän huoltoa vaativaa rakennuskantaa. Asunnot menevät myös kaupaksi, kun rakentamisen ammattilaisilla on mahdollisuus luoda asukkaan kannalta parhaita ratkaisuja. Lainsäätäjän tehtävä on asettaa rakentamiselle sellaiset materiaalineutraalit reunaehdot, jotka rakennusten tulee täyttää. Lailla, asetuksilla, määräyksillä sekä julkisilla hankinnoilla ei tule ohjata materiaalivalintoja eikä rakenneratkaisuja terveen kilpailun vastaisesti. Kun yritys kehittää kilpailukykyisen tuotteen, on sen voitava luottaa siihen, ettei markkina katoa alta erilaisten säädösten myötä. Rakentamisen sääntelyn tehtävänä on toimia ja vaikuttaa laadukkaan, turvallisen rakentamisen takeena. Sen vuoksi rakentamisen sääntelyssä olisi tärkeää keinojen sijaan määritellä tavoitteet. Kun yhteiskunta määrittelee rakentamisen tavoitteet ja yritykset keksivät hyvässä kilpailutilanteessa niihin parhaita ratkaisuja, saavutetaan paras lopputulos: toivotunlaisia ratkaisuja kustannustehokkaasti. Viisas rakentaminen katsoo kokonaisuutta. Laatu varmistetaan ajattelemalla koko elinkaarta sekä käyttämällä turvallisia ja koeteltuja materiaaleja. Turvalliset ja hyväksi havaitut materiaalit pärjäävät terveessä kilpailussa. Lue lisää: Tasapuolinen kohtelu kaavoituksessa Asemakaavan tarkoitus on rakentamisen ohjaaminen ja alueiden käytön järjestäminen yhdyskunnan ja asukkaiden etujen mukaisesti.

Artikkeli | Tiina Kaskiaro 3.5.2017

Hyvä ja tasapuolinen valmistelu turvaa toimivat markkinat ja säästää julkisia resursseja. Markkinaehtoisella rakentamisella saadaan aikaan kustannustehokasta, innovatiivista, kestävää ja vähän huoltoa vaativaa rakennuskantaa. Asunnot menevät myös kaupaksi, kun rakentamisen ammattilaisilla on mahdollisuus luoda asukkaan kannalta parhaita ratkaisuja.

Lainsäätäjän tehtävä on asettaa rakentamiselle sellaiset materiaalineutraalit reunaehdot, jotka rakennusten tulee täyttää. Lailla, asetuksilla, määräyksillä sekä julkisilla hankinnoilla ei tule ohjata materiaalivalintoja eikä rakenneratkaisuja terveen kilpailun vastaisesti. Kun yritys kehittää kilpailukykyisen tuotteen, on sen voitava luottaa siihen, ettei markkina katoa alta erilaisten säädösten myötä.

Rakentamisen sääntelyn tehtävänä on toimia ja vaikuttaa laadukkaan, turvallisen rakentamisen takeena. Sen vuoksi rakentamisen sääntelyssä olisi tärkeää keinojen sijaan määritellä tavoitteet. Kun yhteiskunta määrittelee rakentamisen tavoitteet ja yritykset keksivät hyvässä kilpailutilanteessa niihin parhaita ratkaisuja, saavutetaan paras lopputulos: toivotunlaisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Viisas rakentaminen katsoo kokonaisuutta. Laatu varmistetaan ajattelemalla koko elinkaarta sekä käyttämällä turvallisia ja koeteltuja materiaaleja. Turvalliset ja hyväksi havaitut materiaalit pärjäävät terveessä kilpailussa.

Lue lisää:

Tasapuolinen kohtelu kaavoituksessa
Asemakaavan tarkoitus on rakentamisen ohjaaminen ja alueiden käytön järjestäminen yhdyskunnan ja asukkaiden etujen mukaisesti.