Suomalaisen kivirakentamisen eilinen ja huominen – aina osa muutosta ja kehitystä

Usein puhutaan rakennusten pitkistä elinkaarista. Se on ymmärrettävää, sillä kestäväthän esimerkiksi kivirakennukset vuosisadan, jopa useamman vuosisadan matkan. Pitkiin elinkaariin liittyvät myös rakentamisen valintojen hyvin pitkät vaikutusajat. Ympäristöön, asumiseen tai vaikkapa talouskasvuun vaikuttaa pysyvästi se, miten ja mihin rakennamme.

Blogi | Tiina Kaskiaro 12.3.2019

Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyssä Suomen matkassa -kampanjassa kävimme läpi ainutlaatuisen joukon kivirakennuksia. Suomalainen kivirakentaminen on ollut keskeinen osa yhteiskunnan kehitystä koko itsenäisyytemme ajan. Rakennukset ovat heijastaneet yhteiskunnallisia virtauksia ja toimineet foorumeina tärkeimmille päätöksille kriittisimmillä hetkillä. Eduskunta, koulut, sairaalat, urheilupyhätöt ja yritysten pääkonttorit; arkemme ja juhlamme on tavattu viettää kiviseinien suojaamana.

Samalla rakentaminen ei kuitenkaan koskaan ole ollut vain välineellinen osa kehitystä, vaan itsessään osa ratkaisuja. Tänä päivänä, kaupungistumisen jatkuessa ihmiset asuvat entistä lähempänä toisiaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ilmastopolitiikkaan liittyen tiiviisti rakennetun ympäristön päästöjen vähentämisen. Elämänlaatuun ja hyvinvointiin liittyen viisaalla politiikalla rakennetaan puolestaan kohtuuhintaisia koteja kasvukeskuksiin muuttaville suomalaisille.

Huomisen Suomi -kampanjalla kohdistamme katseemme tulevaan. Suomalaisten yksilöllistyvään asumiseen, ilmastonmuutokseen sekä kansantalouden kroonisiin kasvuhaasteisiin vastataan kivirakennuksista rakennetuissa kaupungeissa. Kampanjassa ensimmäisinä esitellyt graafinen betoni ja kennoharkko kertovat toimialamme innovaatiokyvyn rajattomuudesta. Ensin mainittu auttaa rakentamaan esteettisesti vaativampaa kaupunkiympäristöä. Se tuo asiakaslähtöisyyttä rakennusten julkisivuihin.

Jälkimmäinen eli kennoharkko puolestaan on sisäilmaystävällinen ja energiatehokas ratkaisu. Lisäksi se on valmistettu puhtaasta luonnontuotteesta eli savesta. Näin yksi innovaatio vastaa samanaikaisesti useampaan merkittävään haasteeseen nykyrakentamisessa. Terveen rakennuksen ja ilmastoystävällisen asumisen vaateet ovat vahvasti velvoittavia. Innovaatiot ovat kustannustehokkain ja nopein tapa vastata haasteisiin markkinoilla.

Kivirakentamisen matka jatkuu. Uudet innovaatiot kytkevät työn yhteisiin haasteisiin. Samalla rakennetaan alati vahvan entisen perustan päälle. Suomi on rakennettu kivestä ja myös sen tulevaisuus rakennetaan siitä. Kivirakentamisen tehtävänä osana muutosta ja kehitystä pysyy.

Tutustu kampanjoihin:

Huomisen Suomi

Suomen matkassa