Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungistumisaste on kasvanut, vaikka se edelleen arvioidaan teollisuusmaana matalaksi. Kasvava väestö vaatii kaupungeilta ja rakennetulta ympäristöltä entistä enemmän. Kuluttajan, käyttäjän ja asujan tavoitteet painavat vaakakupissa.

Rakentamisen muutos

Asiakaslähtöisyys on omaksuttu monenlaisessa tekemisessä nykyään johtavaksi periaatteeksi. Rakentamisessa se tarkoittaa sitä, että asumisen ja elämisen laatuun vaikuttaviin tekijöihin kiinnitetään huomiota läpi koko rakentamisen ketjun. Loppukäyttäjiä myös osallistetaan työhön.

Käyttäjäystävällisyyden ja ympäristövaikutusten lisäksi ihmisten esteettiset näkemykset ovat esimerkki nykyisin vahvasta vaikuttimesta. Rakennusten ja kaupunkitilojen halutaan olevan kiinnostavia ja laadukkaita. Arkkitehtuuriin on samalla tullut vapautta ja rohkeutta. Uudet innovaatiot mahdollistavat hyvinkin yksilöllisiä toteutuksia.

Innovaatio

Haluttu kuvio tai kuva tulostetaan kalvolle. Graafisen kalvon päälle valetaan betonia. Graafinen kalvo on täysin kierrättävä. Graafinen betoni on suomalainen rakentamisen innovaatio. Se laajentaa betonijulkisivujen erilaiset vaihtoehdot lukemattomiksi. Viihtyisyyttä ja omaperäisyyttä luovat ratkaisut ovat löytäneet tiensä sekä yksityisiin että julkisiin rakennuksiin. Betonikuviointi tarjoaa betonijulkisivuihin mielenkiintoisen, upean ja kestävän vaihtoehdon. Graafista betonia on käytetty myös taiteessa, mutta ennen muuta se on arkinen tapa toteuttaa upeita betonipintoja.

Lataa ”Graafinen betoni” -yhteenveto pdf-versiona.

 

Suomi on rakennettu kivestä ja kivi tuottaa myös tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita. Huomisen Suomi rakentaakin siltaa historiaa kuvanneesta Suomen matkassa -kampanjasta kohti uutta.

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan ilman keskilämpötilaa noin neljä astetta Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana. Seurauksena on odo…

Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut

Kiertotaloudella on tärkeä rooli aikamme suurten haasteiden, luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Jotta m…

Viherkatot

Kun ilmasto muuttuu, yksi sen konkreettisista seurauksista on voimakkaiden sateiden lisääntyminen. Siksi hulevesien hallinta ja vihreän p…

Itsestään tiivistyvä betoni

Rakennusala elää ajassa. Kasvavat tehokkuus- ja laatuvaatimukset sekä toisaalta pyrkimykset työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinv…

Vettä läpäisevät betonipäällysteet

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän. Samanaikaisesti kaupungistuminen …

Graafinen betoni

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työn, toimeentulon ja hyvän elämän toivossa. Kaupungistuminen tuo ihmisiä yhteen. Suomessakin kaupungist…

Kennoharkko

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokaisen elämään. Päästöjä on vähennettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Energiantuotannon vastates…

Kuitubetoni

Kaupungistumisen myötä tiivistyvät fyysisesti niin talous, kulttuuri kuin kanssaeläminenkin. Talouden keskeinen kirittäjä tuottavuus h…

Matala-alkalinen tasoite

Rakennusten sisäilman laadun merkitystä ihmisten hyvinvoinnille on tutkittu viime vuosina paljon. Sisäilmaongelmia on esiintynyt niin yks…

Vihreä betoni

Viimeistään kansainvälisen ilmastopaneelin raportin vaadittua ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen, käynnistyi vaikuttava …

Ilmaa puhdistavat betonilaatat ja -kivet

Teollisuudesta ja liikenteestä syntyvät typpioksidipäästöt aiheuttavat ihmisille hengitystieoireita ja luonnossa rehevöitymistä ja ha…