Käännä kolme kiveä kanssamme

Katso videolta, mitkä ovat Kivirakentajien eduskuntavaalitavoitteet. Näitä ajankohtaisia kysymyksiä olisi jokaisen äänestäjän ja ehdokkaan syytä miettiä.

Artikkeli | Tiina Kaskiaro 29.1.2019

Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden haasteista on kaupungistuminen ja sitä myötä rakennetun ympäristön kysymykset. Kiviainespohjainen rakentaminen on yhteiskuntamme konkreettinen kulmakivi ja kiviainespohjaiset materiaalit tulevaisuuden valinta kestävyytensä ja laatunsa myötä.

Kivirakentajat lähestyvät aihetta kolmen konkreettisen kiven kautta:

  1. Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena
  2. Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä
  3. Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Vuosi 2019 on Suomessa kiinnostava vaalivuosi, joten näitä kysymyksiä on hyvä myös jokaisen äänestäjän ja ehdokkaan miettiä.

Lähde mukaan ja käännä kolme kiveä kanssamme

Lue lisää Kivirakentajien tavoitteista kevään vaaleihin.