Kaunis elinympäristö on hyvän elämän kivijalka

Kaupunkitila on kaupungin käyntikortti. Kiinnostava kaupunki houkuttelee asumaan, joten hyvän elinympäristön rakentaminen on päättäjille ja toteuttajille tuhannen taalan paikka.

Blogi | Tiina Kaskiaro 4.4.2022

Suomen kansallismaisemia ovat Koli, Saanatunturi ja Saaristomeri, mutta ihmisen rakentama ympäristö on meidän yleisin elinympäristömme. Liikumme rakennetussa ympäristössä päivittäin ja vietämme siellä aikaa.

Rakennuksilla ja infrarakenteella on paljon vaikutusta hyvinvointiimme ja elämänlaatuumme. Siksi esimerkiksi kaupunkisuunnittelun lähtökohtana tulee olla mahdollisimman viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö. Mutta minkälainen on kaunis elinympäristö kokemuksena?

Ympäristön viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi rakennusten ulkonäöllä. Vaihteleva julkisivuarkkitehtuuri tekee kaupunkitilassa liikkumisesta ja oleskelusta paljon mielenkiintoisempaa, koska se tarjoaa virikkeitä aisteille. Kulkiessa katse kiinnittyy erilaisiin tyyleihin, väreihin, struktuureihin ja pintoihin. Erilaisilla pinnoilla on myös erilainen tuntu. Esimerkiksi tiilillä, harkoilla ja rappauksella voidaan vaikuttaa julkisivujen ulkonäköön. Myös taide tekee kaupungista kiinnostavamman, omaleimaisemman ja viihtyisämmän.

Hyvä elinympäristö on myös ekologinen. Rakennustuotevalmistajat tekevät jatkuvaa tuotekehitystä parantaakseen tuotteiden materiaalitehokkuutta, kestävyyttä ja rakennusten päästöihin vaikuttavia ominaisuuksia sekä tietysti pyrkivät pienentämään omien valmistusprosessiensa päästöjä.

Kaupunkitila on kaupungin käyntikortti. Kiinnostava kaupunki houkuttelee asumaan, joten hyvän elinympäristön rakentaminen onkin päättäjille ja toteuttajille tuhannen taalan paikka.