Kivirakentajat Finnish Comms Awardsin finaalissa!

Rakennusalan järjestörakenne on moniportainen. Alan kansallinen kattojärjestö on Rakennusteollisuus RT ry. Sen alla toimii Rakennustuoteteollisuus RTT ry. Jälkimmäinen kokoaa edelleen monipuolisen joukon toimijoita yhteen. Kivirakentajien on erotuttava tässä porukassa. Jotain on tehty oikein, sillä olemme Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n Finnish Comms Awardsin finaalissa kategoriassa ”teollisuus ja rakentaminen”.

Blogi | Tiina Kaskiaro 31.5.2018

Keskeisenä tavoitteenamme on ollut profiilin ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Kilpailussa tarkasteltujen neljän vuoden aikana reilusti yli sata laadukasta tapaamista, useat kampanjat, luovat sisällöt kuten animaatiot ja aito läsnäolo Twitterissä ovat olleet vaikuttamisen laajaa kirjoamme. Twitterissä on seuraajia karttunut jo reilusti yli 600. Tänään kivirakentajat tunnetaan sidosryhmissä ja ryhmä nousee viitekehyksessään esiin myönteisenä poikkeuksena perinteiseen.

Mistä hyvät tulokset on tehty? Monikanavaisuus on toiminut kantavana periaatteena. Vaikuttavuutta on seurattu jatkuvasti sekä verkkosivujen, uutiskirjeiden että Twitterin analytiikkaan nojaten. Kehitys on kaikilla mittareilla ollut positiivista. Toisaalta kohderyhmän ollessa erityisesti suomalaiset vaikuttajat, tutkimme vuoden 2015 eduskuntavaalien alla eduskuntapuolueiden kansanedustajaehdokkaiden mielipiteitä rakentamisen valinnoista. Debatille on selvästi ollut tilausta.

Faktojen tuominen keskusteluun on kotisivuja (kivifaktaa.fi) myöten noussut avaintavoitteeksi viestinnässä ja vaikuttamisessa. On sitten kyse kiviainespohjaisen rakentamisen vahvasta roolista kiertotaloudessa, materiaalin eduista sisäilman turvaamisessa, kustannustehokkuudesta tai vaikkapa toteutuneista materiaalikohtaisista rakentamisen luvuista, niin kivirakentajat ovat kokeneet tarpeen vahvistaa julkisen keskustelun ja samalla päätöksenteon tietopohjaa.

Olemme toteuttaneet kaksi laajaa näkyvyyttä tuonutta animaatiota. Vuoden 2014 ”Tunne kivi” -animaatio ylittää lähiaikoina 100 000 katsojakerran rajapyykin. 2016 palasimme näyttävämmän animaation pariin ”Kiviset ja Suomiset” -animaatiolla. Tällä kertaa halusimme punoa yhteen kiven tarinan yhteiskuntamme perusraaka-aineena, kotimaisena ja merkittävästi työllistävänä rakennusmateriaalina. Tarinan on katsonut tähän mennessä jo reilusti yli 60 000 kiinnostunutta.

Kivirakentajat on luonnollisesti lisännyt vauhtia vaalien alla. Vuoden 2017 kuntavaaleissa vaikutimme ”Kehittyvä kunta rakentaa” -kampanjalla. Tapaamiset, materiaalit ja monikanavaiset sisällöt korostivat fiksua sääntelyä, kohtuuhintaista asumista ja rakentamista kehityksen moottorina.

Suomen 100-vuotisjuhlavuotta juhlistimme koko vuoden kampanjalla ”Suomen matkassa. 100 vuotta suomalaisia kivirakennuksia.” Siinä esittelimme jokaiselta itsenäisen Suomen vuosikymmeneltä neljä kivirakennusta, jotka ovat näytelleet keskeistä roolia kansakunnan kehityksessä. Käsitellyiksi tulivat monumenttien ohella sairaalat, koulut ja tietysti asuinrakennusten kehityskaari. Kampanja tavoitti mainiosti yleisöä ja generoi vilkasta kommentointia erityisesti Twitterissä.

Tuorein kampanjamme koskettelee sisäilmaa. Kivirakentajien intressinä on tässäkin keskustelussa paaluttaa debatin pohjaksi faktat. Samalla katse on tulevassa. Kampanjan huomioarvoa lisäämään toteutimme ”Kivi ei haise” -videon, joka niittää katselukertoja. Kivirakentajat on ottanut myös SuomiAreenan omakseen. Vuonna 2017 järjestimme taustoittavan aamiaistilaisuuden yli 30 sidosryhmäedustajalle. Palaute oli positiivista. Vuonna 2018 yhteistyötilaisuus toteutetaan Vihaiset äidit -ryhmän ja sisäilmakysymyksen kanssa.

Useamman vuoden eduskuntaryhmien kanssa yhdessä järjestettyjen seminaaritilaisuuksien jälkeen vuonna 2017 kivirakentajat kutsui vaikuttajat Tuntematon sotilas -elokuvan ennakkoensi-iltaan. Tupa oli täynnä, uusia kontakteja syntyi ja palaute osallistujilta oli jälleen kiittävää.

Kivirakentajat on onnistunut luomaan oman, positiivisen profiilin suomalaisen rakentamista koskevan keskustelun ja vaikuttamisen kentälle. Olemme nyt erilainen rakennusalan viestijä ja vaikuttaja. Työ monikanavaisen, positiivisen ja rakentavan vaikuttamisen puolesta jatkuu.