Päästöttömiä kaupunkeja kivestä

Elämme kiihtyvän muutoksen aikoja. Rakentamisen päästöt tänään ovat kaukana siitä, mitä ne joskus olivat, ja huomisen ratkaisut ovat jo käsiemme ulottuvilla. Ne tulevat lähivuosina viemään rakentamisen lähelle nollapäästöjä.

Blogi | Tiina Kaskiaro 2.2.2022

Rakennusalalla otetaan yhä suurempia harppauksia kohti tulevaisuutta, jossa ilmastoystävällinen rakentaminen on arkipäivää. Tavoitteiden saavuttamiseksi teollisuuden päästöjen vähentäminen on avainasemassa, ja tutkimus- ja kehitystyötä onkin tehty tätä silmällä pitäen jo vuosikausia.

Pitkäjänteinen työ on jo tuottanut tulosta ja uusia ratkaisuja syntyy. Voi sanoa, että elämme kiihtyvän muutoksen aikoja: rakentamisen päästöt tänään ovat kaukana siitä, mitä ne joskus olivat, ja huomisen ratkaisut ovat jo käsiemme ulottuvilla. Ne tulevat lähivuosina viemään rakentamisen lähelle nollapäästöjä.

Merkittävä etappi vähähiilisyystyössä saavutettiin VTT:n kehitettyä yhdessä yrityskumppaneiden kanssa ratkaisun sementin ja poltetun kalkin valmistuksen hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen. Käytännössä sementin valmistuksessa keskeinen kalsiumkarbonaatin hajottaminen toteutetaan polttoprosessin sijaan vähäpäästöisesti tuotetulla sähköllä, ja valmistuksessa syntyvä hiilidioksidi kerätään talteen. Näin voidaan päästä lähelle täysin hiilidioksidipäästötöntä sementtitehdasta.

Betonin valmistuksessa käytettävää sementtiä on perinteisesti pidetty ilmaston kannalta ongelmallisena materiaalina, sillä suuren käyttömääränsä vuoksi se tuottaa noin 7 % maailman hiilidioksidipäästöistä. Suuri käyttömäärä taas johtuu materiaalin ainutlaatuisista ominaisuuksista, joiden vuoksi se on huonosti korvattavissa. Sementin valmistuksessa syntyvien päästöjen merkittävä leikkaaminen, jonka VTT:n ja kumppaneiden kehittämä ratkaisu nyt mahdollistaa, voikin todella muuttaa maailmaa.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa parhaat tulokset saavutetaan yhteistyöllä ja VTT:n ratkaisu on vain yksi esimerkki siitä, millaisia kehitysaskeleita näinä aikoina otetaan niin Suomessa kuin maailmalla. Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistavat yritykset ovat sitoutuneet vähähiilisyystyöhön, ja hyvät tulokset kannustavat jatkamaan tätä työtä entistä määrätietoisemmin.

Nykytiedon valossa ei tarvitse omistaa kristallipalloa voidakseen ennustaa, että hiilivapaa materiaalituotanto laajemmassakin mittakaavassa on vain ajan kysymys. Tulevaisuuden päästöttömät kaupungit rakennetaan kivestä – kenties pikemmin kuin aavistammekaan.