Sutimestarin muurausmenetelmä uudessa nousussa

Ikivanha  "sutimestarin" muurausmenetelmä on kokenut viimeaikaisessa kaupunkirakentamisessa uuden nousun. Esimerkiksi sopii Helsingin Jätkäsaaren Bysa & Sandis.

Artikkeli | Vesa Tompuri 3.12.2019

Muurattujen rakenteiden suosio on pysynyt suhteellisen vakaana julkisivuissa senkin jälkeen, kun betonielementtitekniikasta tuli valtamenetelmä asuinkerrostalorakentamisessa. Tiilijulkisivu on arvostettu ja julkisivuelementeissäkin on usein pinnassaan tiililaatat.

Helsingin Jätkäsaareen valmistuneessa kahden kerrostalon Bysa & Sandis -asuinkohteen julkisivuissa on kahta erilaista tiilirakennetta: tiililaattaa ja paikalla muurattua tiiltä. Molemmissa sovellettiin sutimestarin menetelmää.

Sutimestarin menetelmässä saumasta pursuva ”ylijäämä” levitetään myös tiilien päälle sen sijaan, että se poistettaisiin ja julkisivu siistittäisiin saumaraudalla.

Elementtijulkisivujen jälkisaumauksessa tiilipinnalle haetaan vastaava ilme.

– Tämä tapa sekä elävöittää ulkonäköä että tasoittaa rinnakkaisten, keskenään eri menetelmillä toteutettujen tiilijulkisivujen mittapoikkeamia ja sävyeroja, kertoo Bysa & Sandiksen arkkitehti Samuli Miettinen JKMM Arkkitehdeista.

Erikoislaastilla säänkestävyyttä

Sutimestarin menetelmässä osa samasta laastista, jolla tiilivarvit saumataan, jää julkisivun pintaan. Koska Jätkäsaaressa kaupunginosan merellisyyden vuoksi säärasitukset ovat suuret, julkisivun pintaan jäävän laastin säänkestävyyden on oltava erityisen hyvä.

– Laasti sisältää tehtaalla lisättyä hydrofobista ainetta, jonka ansiosta vesi ei pääse tunkeutumaan laastin sisään. Tämä vähentää huomattavasti laastiin kohdistuvaa kosteusrasitusta, jolloin rapautumisriski pienenee. Tuotannossa lisäaineen annostelu on oltava tarkkaa, kertoo myyntijohtaja Heikki Rämö Fescon Oy:stä.

Heavy-tiivislaastiksi nimettyä tuotetta valmistetaan Fesconin Hyvinkään tehtaalla. Rämö kertoo tuotetta toimitetun vuosien mittaan säännöllisesti: Skanskan pääurakoima Jätkäsaaren Bysa & Sandis kuuluu kohteista merkittävimpiin. Kahdeksankerroksisten Bysa & Sandis -talojen julkisivumuuraukset urakoi EJ Muuraus Oy, jolla on aiempaakin kokemusta sutimestarin menetelmästä.

Lisää aiheesta voit lukea Kivestä muuramalla -lehden numerosta 2/2019