Suomea rakentamassa

Huomisen Suomi -kampanjan aikana vuonna 2019 esittelimme kiviainespohjaisen rakentamisen innovaatioita, joilla vastataan niin tämän päivän kuin tulevaisuuden haasteisiin. Itsestään tiivistyvästä betonista kennoharkkoihin, viherkatoista vettä läpäiseviin betonipäällysteisiin – kivirakentamisen ratkaisut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia ja toimivat inspiraation lähteenä tulevaisuuden Suomen rakentajille.

Kaikkien kivirakentamisen ratkaisujen taustalla on työtä ja tekijöitä, joita ilman parhaatkin innovaatiot jäisivät teorian tasolle. Ilman ammattitaitoa ei savesta syntyisi tiiltä eikä sementistä betonia, eikä uusia koteja, katuja ja puistoja kohoaisi kasvavien kaupunkien tarpeisiin.

Suomea rakentamassa –kampanjassa tutustumme rakennusalan rautaisiin ammattilaisiin ja kivirakentamiseen käytännön tasolla. Kampanja kertoo kiviainespohjaisesta rakentamisesta yritysten, eri ammattiryhmien sekä heidän työnsä kautta.​

Poltettu tiili

Maailmalla tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin jo satoja vuosia. Ensimmäiset suomalaiset tiilet valmistetti…

Tutustu kivipohjaisiin materiaaleihin – katso videot

Suomea rakentamassa -kampanjamme kertoo kivirakentamisen taustalla olevasta työstä, materiaaleista ja tekijöistä, joita ilman parhaatkin…

Leca-kevytsora

Kevytsora on monikäyttöinen materiaali, jota käytetään talojen perustus- ja runkomateriaalina, eristeinä sekä ylä- että alapohjissa…

Harkot

Eri tyyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin rakennusten perustuksiin, ulkoseiniin ja ääntä eristäviin väliseinärakent…

Betonielementit

Betonielementtejä eli betonisia valmisosia käytetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti…

Valmisbetoni

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sitä valmistetaan vuosittain noin 13 miljardia kuutiometriä, eli noin 2 kuutiometr…

Kahi-tuotteet

Kahi-tuotteiksi kutsutaan kalkkihiekkatiiliä ja -harkkoja. Ne ovat sekä mekaanisesti että ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja, j…

Ympäristörakentamisen tuotteet

Ympäristörakentaminen, toiselta nimeltään maisemarakentaminen, on monimuotoinen kokonaisuus, joka pitää sisällään piha- ja viherrak…

Sementti

Sementti on betonin tärkein raaka-aine, sillä reagoidessaan veden kanssa se saa aikaan betonin kovettumisen. Suomen kehitys nykyisenkaltai…

Kuivatuotteet

Kuivatuotteet ovat jauhemaisessa muodossa työmaille toimitettavia tuotteita, jotka ovat keskeinen osa kivirakentamista. Kuivatuotteita ovat…

Kunnallistekniset tuotteet

Kunnallisteknisillä tuotteilla rakennetaan yhteiskuntamme toimivuuden kannalta elintärkeää infraa kuten viemäri- ja hulevesijärjestelm…

Paalut

Paalut ovat heikosti kantavan maan perustamisratkaisuja, joita tarvitaan erityisesti kaupunkien tiiviisti rakennetuilla kaava-alueilla, kun …