Vastuullisesti kivestä

Vuonna 2020 Suomea rakentamassa -kampanja esitteli kiviainespohjaista rakentamista yritysten, eri ammattiryhmien sekä heidän työnsä kautta. Kokonaisuus oli jatkoa aiempien vuosien Suomen matkassa ja Huomisen Suomi -kampanjoille.

Kivirakentamisen matka jatkuu. Nyt sukellamme vastuullisuuden maailmaan.

Vastuullisesti kivestä -kampanja lähestyy laajaa aihetta neljän eri teeman kautta: ilmaston, työn, turvallisuuden ja toimivan yhteiskunnan. Kerromme alan yritysten tekemästä vastuullisuustyöstä ja esittelemme hankkeita, tekoja, innovaatioita sekä ihmisiä niiden takana. Tutustumme myös mielenkiintoisiin kivirakentamisen kohteisiin osana viihtyisää ja turvallista kaupunkiympäristöä.

  • Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua -kokonaisuus keskittyy kiertotalouden, energiatehokkuuden, vähähiilisyyden ja kestävän kehityksen ratkaisuihin, joiden eteen alalla on tehty töitä jo pitkään hyvin tuloksin.
  • Kivi tarjoaa työtä Suomessa -teeman alla kerrotaan, kuinka suomalainen kivirakentaminen työllistää ihmisiä ympäri Suomen ja esitellään alan yrityksiä, jotka luovat elämää ja elinvoimaa ympäristöönsä.
  • Turvallisesti kivestä -osiossa vastuullista rakentamista käsitellään niin työturvallisuuden kuin materiaaliturvallisuuden kautta, mm. tutustumalla työmaakäytäntöihin, turvallisuuskoulutuksiin ja kiviainespohjaisten tuotteiden ominaisuuksiin sekä niitä koskeviin vaatimuksiin.
  • Toimiva yhteiskunta rakentuu kivestä -kokonaisuus avaa kivirakentamisen merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Toimiva infra, kohtuuhintainen asuminen, viihtyisä kaupunkiympäristö ja puhdas energiatuotanto ovat esimerkkejä hyvinvoivan yhteiskunnan rakennuspalikoista, joissa kivi on korvaamaton.

Kivirakentaminen on vastuullista rakentamista nyt ja tulevaisuudessa. Tervetuloa tutustumaan tekoihin ja tarinoihin!

Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Vastuullinen, ympäristöä ja ilmastoa säästävä rakentaminen on monen asian summa. Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat osaltaan…

Kivi tarjoaa työtä Suomessa

Suomalainen kivirakentaminen työllistää tuhansia ihmisiä ympäri Suomen niin suoraan tuoteteollisuuden kautta kuin välillisesti. Alan y…

Turvallisesti kivestä

Turvallinen kivi on vastuullinen valinta kaikkeen rakentamiseen niin tuoteturvallisuuden, materiaaliturvallisuuden kuin asumisen näkökulma…

Toimiva yhteiskunta rakentuu kivestä

Kaupungistumisen edetessä ja kaupunkien väestön kasvaessa rakennetulta ympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. Kivirakentaminen on vasta…

Koteja kaikille lajeille – rakentaminen ja luonnon monimuotoisuus

Kaupungit kasvavat ja uusia asuntoja tarvitaan kodeiksi ihmisille. Elintilaa tarvitsevat kuitenkin myös hömötiaiset, naalit ja am…