Olemmeko osa ratkaisua vai ongelmaa ilmastonmuutoksessa?

Ilmasto muuttuu ja jokaisen meistä on tuotava kortensa kekoon. Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistavat yritykset ovatkin tärkeä pelinrakentaja. Kestävästi rakennettu ympäristö sekä hillitsee ilmastonmuutosta että antaa suojaa säiden ääri-ilmiöiltä.

Blogi | Tiina Kaskiaro 1.10.2021

Rakennusteollisuus RT:n Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartta on tuonut toimialan päästöjen muodostumisesta uutta ja arvokasta tietoa selvittämällä, mistä vuoden 2017 hiilidioksidipäästöt muodostuivat. Karkeasti voidaan todeta, että 3/4 päästöistä syntyy nykyisen rakennuskannan energiankäytöstä ja 1/4 rakennusmateriaaleista, työmaatoiminnoista ja kuljetuksista.

Hiilineutraaliuutta tavoiteltaessa näihin kaikkiin tulee panostaa. Pelkillä tavoitteilla emme kuitenkaan maailmaa muuta. Konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan alan jokaiselta toimijalta. Se, miten ja millaisilla raaka-aineilla rakennamme, on yksi keskeinen kiinteistö- ja rakennusalan vastuulla ja vaikutusvallassa oleva kysymys. Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja valmistava yritykset ovat viime vuosien aikana panostaneet, ja aikovat myös tulevaisuudessa panostaa, tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Ilmasto tulee kaikista toimista huolimatta lähivuosikymmeninä muuttumaan. Sen seurauksena sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Tänäkin vuonna Suomessa on kohdattu maastopaloja, tulvia ja myrskyjä. Talvi oli erityisen kylmä ja kesä erityisen lämmin. Muutoksen torjumisen lisäksi muutokseen varautuminen on yhtä lailla tärkeä osa rakennustuotteiden kehitystyötä, jotta rakennukset ovat pitkäikäisiä sekä turvallisia käyttää ja omistaa myös jatkossa. Myös tähän puoleen yritykset keskittävät yhä enemmän osaamistaan.

Kestävästi rakennettu ympäristö sekä hillitsee ilmastonmuutosta että antaa suojaa säiden ääri-ilmiöiltä. Tämän varmistamiseksi on koko alan tehtävä myös jatkossa yhdessä työtä.