Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Vastuullinen, ympäristöä ja ilmastoa säästävä rakentaminen on monen asian summa. Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat osaltaan myös käytettävät materiaalit, niiden kestävyys, huollon tarve,  kierrätettävyys ja uusiokäyttö. Kivi on ympäristöystävällinen materiaali kaikilla edellä mainituilla mittapuilla.

  • Kivi kiertää tehokkaasti: tiilelle ja betonille on olemassa toimiva, markkinaehtoinen kierrätys, jonka ansiosta materiaalien kierrätysaste ylittää jo 80 %. Uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti. Kierrätettyä materiaalia käytetään esim. infrarakentamisessa sekä osana uusiotuotteiden runkoainesta.
  • Kivirakennusten pitkä elinkaari tekee niistä ilmastonkin kannalta kestävän vaihtoehdon. Nykyisin tiedetään, että betonirakennukset toimivat myös hiilinieluna – pysyvästi, sillä hiilidioksidin sitoutuminen betoniin jatkuu myös rakennuksen purkamisen jälkeen.
  • Kivipohjaisia materiaaleja käyttävä tuoteteollisuus tekee tuotannosta syntyvien päästöjen leikkaamiseksi aktiivista, tuloksellista työtä, jonka ansiosta tulevaisuuden kivirakennukset ovat entistäkin vähäpäästöisempiä. Esimerkiksi sementtiteollisuuden päästöjä pystytään perinteisillä tekniikoilla vähentämään vuoteen 2050 mennessä arviolta noin 32 %.
  • Kivirakentaminen mahdollistaa suurelta osin myös vihreän energian tuotannon. Betonia tarvitaan esimerkiksi tuulivoimaloiden ja ydinvoimaloiden rakentamiseen.

Tulevaisuuden vähähiiliset kaupungit rakentuvat kivestä. Tervetuloa tutustumaan kivirakentamiseen osana ilmastoratkaisua!

Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Vastuullinen, ympäristöä ja ilmastoa säästävä rakentaminen on monen asian summa. Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat osaltaan…

Kivi tarjoaa työtä Suomessa

Suomalainen kivirakentaminen työllistää tuhansia ihmisiä ympäri Suomen niin suoraan tuoteteollisuuden kautta kuin välillisesti. Alan y…

Turvallisesti kivestä

Turvallinen kivi on vastuullinen valinta kaikkeen rakentamiseen niin tuoteturvallisuuden, materiaaliturvallisuuden kuin asumisen näkökulma…

Toimiva yhteiskunta rakentuu kivestä

Kaupungistumisen edetessä ja kaupunkien väestön kasvaessa rakennetulta ympäristöltä vaaditaan yhä enemmän. Kivirakentaminen on vasta…

Koteja kaikille lajeille – rakentaminen ja luonnon monimuotoisuus

Kaupungit kasvavat ja uusia asuntoja tarvitaan kodeiksi ihmisille. Elintilaa tarvitsevat kuitenkin myös hömötiaiset, naalit ja am…