Terveisiä uudelle eduskunnalle: tehdään yhteistyössä viisaita ratkaisuja rakentamisessa

Rakentamista koskevat päätökset on valmisteltava huolellisesti vuoropuhelussa ja vapaana ahtaista ideologisista kahleista.

Blogi | Tiina Kaskiaro 18.4.2019

Vaalit on käyty, mutta pulina on vasta alkamassa. Nimittäin keskustelut ja neuvottelut hallituksesta ja sen ohjelmasta. Onnea kaikille valituille! Nyt alkaa kova työ. Toivon, että me rakentamisen toimialan edustajina voimme käydä hedelmällistä vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa. Yhteistyössä syntyvät parhaat tulokset.

Rakentaminen on monella tavalla päättäjän työssä esillä. Merkittävällä osalla rakentamisen lainsäädännöstä on eurooppalainen juuri. Samalla koko Eurooppa kaupungistuu ja sen on tapahduttava kestävällä tavalla, niin ympäristön, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden näkökulmasta.

Vastavalittu eduskunta puolestaan päättää lainsäädännöstä. Rakentamisen kysymykset ovat säännöllisesti esillä esimerkiksi ympäristövaliokunnassa. Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki.

Suomessa kansalaista lähin hallinnon taso on kunta. Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä. Jokaisen kolmen edellä mainitun päätöksentekotason ratkaisuilla on suora vaikutus suomalaiseen rakentamiseen.

Uusien kansanedustajien työ käynnistyy nyt vaalien jälkeen. Syksyllä päästään kiinni varsinaiseen lainsäädäntötyöhön maan ensin saatua hallituksen ja tulevia päätöksiä viitoittavan hallitusohjelman. Kivirakentajien viesti uudelle eduskunnalle kiteytyy kolmeen. Me haluamme, että Suomessa

1. Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena
2. Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä
3. Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Uskomme, että ”kääntämällä” nämä kolme ”kiveä” eli etsimällä muutoksen ja uuden kasvun alkuja, pääsemme eteenpäin tavoitteissamme koskien sekä ilmastoa, talouskasvua, kohtuuhintaista asumista että yleistä elintasoa ja viihtyvyyttä.

Rakentamiseen liittyvät päätökset palautuvatkin välittömästi ihmisten arkeen. Hyvä asuminen ja koti ovat elämän peruspilareita. Siksi niitä koskevat päätökset on myös valmisteltava huolellisesti vuoropuhelussa ja vapaana ahtaista ideologisista kahleista.