Kansanedustaja, huomioi nämä asiat rakentamisesta

Rakennettua ympäristöä tulisi ohjata enemmän kokonaisuutena. Elinvoimaisuuteen, viihtyvyyteen ja ekologisuuteen liittyvät tekijät vaikuttavat olennaisesti kaavoitukseen, liikenteeseen, maankäyttöön ja rakentamiseen. Erityisesti rakentaminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja elintärkeä asia koko Suomen menestymisen näkökulmasta.

Aikamme suuret haasteet ratkaistaan rakennetun ympäristön valinnoilla. Päästöjen kehitys, talouskasvu ja kansalaisten hyvinvointi kytkeytyvät kaikki rakennettuun ympäristöön.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta on valmisteltu parlamentaarisesti. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Siinä otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi monet muut lait vaikuttavat alueidenkäyttöön ja rakentamiseen. Uudistuksessa kirkastetaan eri säädösten roolia. Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ohjaukseen muun muassa energiatehokkuuden osalta. Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä yksi on Pariisin ilmastosopimus.

Tarjoamme sinulle tutkittua tietoa, mielenkiintoisia aineistoja sekä näkemyksiä kestävästä rakentamisesta. Uskomme reilun kilpailun johtavan innovaatioiden kautta kustannuskilpailukykyiseen asuntorakentamiseen. Samoin ympäristövaikutuksia kyetään aidosti rajaamaan parhaiten silloin, kun rakennusala toteuttaa päättäjien asettamia toiminnallisia tavoitteita tehokkaasti.