Tiesitkö tämän kivirakentamisesta?

Kivirakentamisen tuoteteollisuus pyrkii vastaamaan aikamme haasteisiin. Tarjoamme kustannustehokkaita ratkaisuja paitsi itse tuotteiden osalta, myös niillä saavutettavien päästövähennysten suhteen. Samalla tuomme työtä suomalaisille, mikä osaltaan pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä.

Toivommekin kansanedustajilta tahtotilaa toteuttaa materiaali- ja teknologianeutraali lainsäädäntö sekä viranomaisohjaus.

Toisin sanoen toivomme, että päättäjät asettavat rakentamiselle haluamansa tavoitteet ja yrityksille annetaan mahdollisuudet toteuttaa tavoitteet omilla ratkaisuillaan. Tällä päästään reiluun kilpailuun ja saavutetaan parhaat tulokset niin ilmaston kuin talouden kannalta.

Miksi?

• Terve kilpailu tuottaa toimivimmat ratkaisut
• Oikea materiaali valikoituu oikeaan paikkaan
• Pidetään yllä teollisuuden kehittämismotivaatiota
• Rakentamisen kustannukset pysyvät kurissa
• Maksajalla säilyy oikeus valita parhaat ratkaisu