Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Ilmastonmuutos on aikamme yhteinen haaste ja siihen liittyvät kysymykset koskettavat myös kuntia. Rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvä paikallinen päätöksenteko on osaltaan vahvasti sidoksissa tähän teemaan.

Ympäristöystävällinen ja ilmastoa säästävä rakentaminen on monen asian summa. Rakentamisen hiilijalanjälkeen vaikuttavat käytettävien materiaalien kestävyys, kierrätettävyys ja uusiokäyttömahdollisuudet. Kivi on mainio rakennusmateriaali näillä kaikilla mittapuilla.

Kivirakennusten pitkä elinkaari tekee niistä ilmaston kannalta kestävän vaihtoehdon – etenkin kun betonirakennusten tiedetään nykyisin toimivan myös merkittävänä hiilinieluna. Hiilidioksidin sitoutuminen betoniin jatkuu myös rakennuksen purkamisen jälkeen, kun betoni murskataan uusiokäyttöä varten. Tähän liittyvän, parhaillaan käynnissä olevan tutkimuksen myötä on tulevaisuudessa odotettavissa uutta tietoa kivimateriaalien kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyvien ratkaisujen hyödyntämisestä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Kivi kiertää jo nykyisin erittäin tehokkaasti: tiilelle ja betonille on olemassa toimiva, markkinaehtoinen kierrätys, jonka ansiosta materiaalien kierrätysaste ylittää 80 %. Alan yritysten tekemän pitkäjänteisen, kunnianhimoisen työn ja sen tuottamien innovaatioiden myötä uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti.

Kivirakentamisen tuoteteollisuus tekee myös tuotannosta syntyvien päästöjen leikkaamiseksi aktiivista, tuloksellista työtä, jonka ansiosta tulevaisuuden kivirakennukset ovat entistäkin vähäpäästöisempiä. Esimerkiksi sementtiteollisuuden päästöjä pystytään perinteisillä tekniikoilla vähentämään vuoteen 2050 mennessä arviolta noin 32 %.

Tulevaisuuden vähähiilisiä kuntia ja kaupunkeja suunniteltaessa ei pidä myöskään unohtaa, että kivirakentaminen mahdollistaa suurelta osin vihreän energian tuotannon. Tuulivoimaloilla, vesivoimaloilla ja ydinvoimaloilla on keskeinen rooli tärkeiden päästötavoitteiden saavuttamisessa, ja niiden kaikkien rakentamisessa kivipohjaiset materiaalit ovat välttämättömiä.